031 335 220 [email protected]

Dan za srečanje FAM je bil sončen, kot se za nas sončke spodobi. Uradni del smo pričele v Hiši EU, kjer so nas pogostili z raznimi toplimi rogljički in vsakovrstnimi napitki, da smo lažje zdržale do večerje.

Uvodni del je kot vedno pripadal naši predsednici Andreji Ilgo, nadaljeval pa je gostitelj v Hiši EU g. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. V nekaj besedah je opisal delovanje Hiše EU in Evropske komisije – več o tem si lahko pogledate na https://ec.europa.eu/slovenia/home_sl.

Ga. Tomislava in g. Jernej Blatnik sta predstavila družbo SAMSIC: »Samsic je družinsko podjetje iz Rennesa, Francija. V družinski lasti je že 31 let. Na čelu firme je Christian Roulleau, ki je napovedal, da bo sedež prepustil zetu Thierriyu Geffroyu, ki je zdaj že 20 let na čelu Samsic HR.

Samsic je evropski lider na področju facility managementa in HR-a. Deluje še na področju vzdrževanja nukleark in kot full handling na letališčih. Na letališču Charles de Gaulle v Parizu zaposlujejo okoli 5.000 ljudi.

Letošnji promet Samsica bo presegal 2 milijarde eur, šteje čez 80.000 zaposlenih. Dejule v 21 evropskih državah in tudi na bližnjem vzhodu.

V Slovenijo so prišli leta 2015 in kot so takrat obljubili – z novimi investicijami, kapitalom in know howom širijo poslovanje.

V Hiši EU bomo predstavili na novo pripojeno firmo na področju upravljanja s človeškimi viri – agencija Axent iz Kopra.

Obenem pa vam sporočava da sta Thierry Geffroy CEO Samsic HR in Patrick Dubos Counsel of the Chairman Samsic iz Francije danes tudi prisotna na našem današnjem FAM dogodku.«

Axent je ena prvih zaposlovalnih agencij v Sloveniji. Deluje že 16 let, ustanovila sta jo Denis Shipper Štok z možem.

Močan HR potencial pomaga vsem panogam znotraj skupine in ta pot že 20 let kaže dobre rezultate v Franciji, enake pa pričekujejo tudi v naši regiji, da se na Samsic lahko obrnejo Famovke ki potrebujejo njihove storitve, torej facility (ciscenje, vzdrzevanje, recepcija in security) in HR bo te storitve poslala ga. Denis.

Kadrovska agencija Axent d.o.o. vam ponuja kakovostne kadrovske rešitve po meri. To pomeni, da se ukvarjajo s:

  • posredovanjem kadrov (poiščejo ustrezen kader, ki ga naročnik sam zaposli),
  • najema kadre (poiščejo ustrezen kader, ga zaposlijo in napotijo na delo k naročniku),
  • obračunavanje plač,
  • inside management (prevzem in vodenje celotnega kadrovskega oddelka),
  • outplacement (pomoč pri pravilnem izvajanju odpuščanja pri večjemu številu delavcev),
  • motiviranje iskalcev zaposlitve,
  • kadrovsko svetovanje.

Podjetje Axent je stična točka med ponudbo in povpraševanjem, med delodajalci in iskalci zaposlitve. Že vrsto let je prisotno v večjih podjetjih v različnih dejavnostih. Zato se lahko pohvalijo z dobrim poznavanjem delovnih mest, razmer v posameznih dejavnostih in napovedih za prihodnost. Tako se lahko hitro odzovejo na spremembe.

Velik dejavnik pri doseganju rezultatov je tudi njihova lokacija. Delujejo namreč na mejnem območju z Italijo, Hrvaško in Avstrijo. Zato je za njih pomembno, da razumejo čezmejni trg dela in govorijo različne jezike. Zaposlujejo namreč veliko število delavcev iz Italije. Naj povemo, da Italija beleži 11-odstotno brezposelnost. Visoko brezposelnost – 10 odstotkov, beleži tudi sosednja Hrvaška. Vendar pa njihove delovne sile ne morejo zaposlovati, saj Slovenija še vedno ni umaknila omejitve prostega pretoka delovne sile.

Njihove združene moči s francoskim podjetjem Samsic HR, skupna znanja in izkušnje ter cilji, bodo podjetje Axent v bližnji prihodnosti uvrstile med vodilne ponudnike kadrovskih storitev na slovenskem trgu.

O dobrem sodelovanju med Francijo in Slovenijo je spregovorila tudi Njena exelenca, veleposlanica republike Francije v Sloveniji – ga. Marion Paradas.

Ga. Tina Vončina s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je nadaljevala uvodni del g. Zorana Stančiča in uvodoma predstavila, kakšne so naloge Predstavništva in kakšne oblike informacij in storitev nudijo. Predstavništvo Evropske komisije predstavlja Evropsko komisijo in njene pobude, odločitve in stališča v posamezni državi članici. So oči, ušesa in usta Evropske komisije v Sloveniji in predstavljajo vezni člen med sedežem Komisije v Bruslju in Slovenijo. V določenem delu opravljajo klasične naloge ambasade (spremljanje aktualnih političnih, gospodarskih in družbenih procesov, ter stališč do zadev EU in o njih poroča v Bruselj). Obenem imajo tudi pomembno nalogo komuniciranja EU zadev z različnimi ciljnimi skupinami. V ta namen organizirajo številne dogodke, predstavitve, delavnice, se z govori in predstavitvami udeležujejo dogodkov, ki jih organizirajo zunanji partnerji, spremljajo obiske komisarjev v Sloveniji, nudijo informacije o EU z aktivnostmi v informacijskem središču /Hiši EU na Dunajski 20 v Ljubljani, itd. S svojim delovanjem pa niso prisotni le v prestolnici, dogodke organizirajo po vsej Sloveniji, kjer imajo razpredeno mrežo lokalnih informacijskih točk Europe Direct. Te predstavljajo izpostavo Predstavništva v regijah. Pomemben komunikacijskih kanal so tudi dnevni elektronski newsletter o aktualnih novicah in odločitvah Komisije ter socialni mediji. Aktivno so prisotni na Facebooku, Twitterju in Instagramu, preko katerih nagovarjajo različne ciljne skupine. Udeleženke so bile povabljene k aktivnemu spremljanju socialnih medijev; ponujena jim je bila možnost prejemanja elektronskega newsletterja in napovednika dogodkov (prijave so možne na [email protected]).

V nadaljevanju je ga. Tina Vončina predstavila današnjo temo dneva evropski steber socialnih pravic. Gre za izredno aktualno pobudo, saj je bil evropski steber socialnih pravic slavnostno podpisan na najvišji politični ravni le nekaj dni pred tem, in sicer na Socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast, ki je potekal 17. novembra 2017 v švedskem Göteborgu. To je bil po 20 letih prvi evropski vrh, ki je bil posvečen socialnim zadevam.

Pobudo za evropski steber socialnih pravic je dal predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker ob prevzemu mandata leta 2014 in sicer z željo, da bi Evropa še naprej ostala najboljše območje za življenje in delo na svetu. Nedavna finančno-gospodarska kriza je namreč močno načela javne finance in s tem posredno vplivala tudi na socialno sliko Evrope. Ta se je občutno poslabšala, razlike pa se ne kažejo le med deli Evrope, pač pa tudi med posameznimi deli/regijami držav. Da bi spet zagotovili t.i. socialno konvergenco (približevanje življenjskih in delovnih pogojev), je Komisija predlagala steber socialnih pravic. Pobuda je bila “drzna”, ker ima Evropska komisija na področju socialnih pravic omejene pristojnosti. Odločitve tu lahko sprejemajo le države članice. A vendarle so le-te prepoznale, da so potrebni tudi skupni ukrepi na EU ravni, in sicer ne zgolj zaradi posledic krize, pač pa tudi za zaradi naslavljanja novih trendov družbenih sprememb, ki smo jim priča (do leta 2030 bo Evropa najbolj star kontinent; od sočasnem upadanju rodnosti je vprašljiva vzdržnost javnih financ za socialne sisteme; urbanizacija, novi delovno okolje, družinski vzorci, položaj žensk, itd.).

Steber v bistvu predstavlja 20 načel in pravic (podroben opis pravic),s katerimi naslavlja raznolike izzive. Nekatere pravice so že poznane (denimo enakost moških in žensk pri plačilu), a jih še vedno ne izvajamo v celoti, druge pa so pomembne, ker se jih na ravni EU omenja prvič. Takšna je denimo pravica do dolgotrajne oskrbe, ki je s stebrom prvič omenjena na ravni EU. Enako velja za pravico do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Glede te pravice Komisija meni, da je potrebno njeno izvajanje doseči celo s sprejemom zakonodaje na ravni EU, zato je v nadaljevanju Tina Vončina predstavila še bistvene elemente zakonodajnega predloga, ki ga je Komisija predložila aprila 2017. Ta uvaja minimalne skupne standarde za vse države članice na področju zagotavljanja porodniškega, starševskega in oskrbovalnega dopusta ter za zagotavljanje bolj fleksibilnih oblik dela. Namen vseh teh predlogov je moške aktivneje vključiti v skrb za otroke in tako povečati delež žensk na trgu dela, ki ga zaradi družinskih obveznosti in ob pomanjkanju ustreznega in dostopnega varstva otrok ali drugih socialnih storitev zapustijo zaradi skrbi za otroke in starše ali sorodnike. Neudeležba na trgu dela ženske potiska v začaran krog poklicne kariere s prekinitvami, nižjim plačilom, posledično nižjo pokojnino in zato tudi večji izpostavljenosti tveganju revščini v starosti. Predlog zdaj obravnavajo države članice in Evropski parlament.

Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic je v pristojnosti držav članic in socialnih partnerjev, bo pa Evropska komisija napredek na področju posamezne pravice spremljanja z zbiranjem indikatorjev in tako vplivala na sprejemanje ustreznih ukrepov in primerjav med državami.

Po končanem uradnem delu v Hiši EU smo odšle v Hotel Union, kjer se je nadaljevalo druženje še s poslovnimi partnerji SAMSICa, odličnim programom in pogostitvijo.

📸 Foto utrinki

Povzela: Silvia Lippai