Postani članica

Postani članica

Društvo ima svoj 9-članski programski svet, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Deluje po pravilih društva, poslovniku in kodeksu društva. Trenutno šteje cca 130 rednih članic ter 4 častne članice.

Članarina v društvu znaša za posamezno članico 350.- EUR letno. V to  članarino je vključeno:

  • organizacija vsakomesečnih poslovnih srečanj društva in izobraževanj članic
  • stroški poslovanja in delovanja društva in
  • stroški vodje in zastopnice društva

 

Cilj društva je, da mesto ženske kot uspešne žene na kateremkoli področju poudarimo z vseh možnih aspektov, pri tem pa bomo iskali pomoč tako pri znanstvenoraziskovalnih inštitucijah kot v strukturah, ki odločajo v organih oblasti ter tako tudi na ta način skušali aktivno vplivati na vse dejavnike, ki določajo položaj ženske v naši družbi – predvsem položaj poslovne ženske, kar pa pomeni tudi opozarjanje na ovire, ki se dejansko postavljajo na poti vsaki ženski, ki ima željo doseči status uspešne poslovne ženske.

Ste uspešna
poslovna ženska?
Bi želeli postati
ena izmed nas?
Postani članica Skodelica za spodbujanje samozavesti

Imamo različna mnenja, različna znanja in različne opredelitve.

Združujemo najuspešnejšje managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije.

Odpiramo in rešujemo teme pomembne za slovensko družbo.

Pristopni vprašalnik

 

Izpolnjeni vprašalnik pošljete po e-pošti na [email protected], po faksu na št. 786 58 09 oz. na naslov društva: Društvo poslovnih žensk – FAM, Perovo 21 c, 1290 Grosuplje.

Povezava do vprašalnika

Pristopna izjava

 

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljite na: FAM – Društvo poslovnih žensk Slovenije, Perovo 21c, 1290 Grosuplje, skenirano po mailu na [email protected] ali po faksu na 01-786 58 09.

Povezava do pristopne izjave