031 335 220 [email protected]

Postani članica

Vse članice sestavljajo najvišji organ – skupščino članic, ki izvoli predsednico in podpredsednico in imenuje zastopnico društva. Društvo ima tudi 9-članski programski svet, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Deluje po pravilih društva, poslovniku in kodeksu društva. Trenutno šteje približno100 rednih  ter 6 častnih članic.

Članarina v društvu znaša za posamezno članico 350 eur letno. Članarina vključuje:

  • organizacijo mesečnih poslovnih srečanj društva in izobraževanj članic
  • stroške poslovanja in delovanja društva in
  • stroške zastopnice društva.

Oddaja pristopnega vprašalnika

 

Cilj društva je, da mesto ženske kot uspešne žene na kateremkoli področju poudarimo z vseh možnih aspektov. Pri tem se opiramo tako na znanstvenoraziskovalne inštitucije kot v strukture, ki odločajo v organih oblasti. Tako skušamo tudi na ta način aktivno vplivati na vse dejavnike, ki določajo položaj ženske v naši družbi – predvsem položaj poslovne ženske. Opozarjamo na ovire, ki se dejansko postavljajo na poti vsaki ženski, ki ima željo doseči status uspešne poslovne ženske.

 

V povezovanju je moč!

 

 

Pristopni vprašalnik

Izpolnjen vprašalnik pošljete po e-pošti na [email protected] oz. na naslov društva: Društvo poslovnih žensk FAM, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana.

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljete po e-pošti na [email protected] oz. na naslov društva: Društvo poslovnih žensk FAM, Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana.

Pristopna izjava

Članice o društvu

Združenje FAM preko svojih številnih dogodkov omogoča spoznavanje in povezovanje med članicami. Ta srečanja vključujejo predstavitve dejavnosti članic, aktualne teme in govorce, vedno jih spremlja odlična kulinarična ponudba. Odvijajo se po vsej Sloveniji, včasih gremo tudi izven nje. Spodbujamo medsebojno sodelovanje in smo odlična ekipa z ogromno energije! 
Varja Dolenc, partnerica, Equinox Partners

V obdobju dveh let članstva sem spoznala veliko famoznih dam. Seznanila sem se z vodenjem manjših in večjih podjetij. Naužila sem se znanja in si razširila poslovna obzorja. 

Mateja Sever, Okras Mateja Sever s.p.

V FAM-u sem spoznala nekaj zelo zanimivih žensk, s katerimi na vsakem srečanju izmenjamo mnenja, izkušnje. Ob tem pa se tudi iskreno nasmejimo kakšnim zabavnim dogodkom iz našega vsakdana. Na dogodkih sem se spoznala tudi s področji, ki mi v življenju tako zasebnem kot poslovnem, koristijo. Na dogodkih po Sloveniji spoznavam tudi kraje in delovna okolja, ki jih sicer zagotovo ne bi. Še posebej sem vesela, kadar imamo priložnost za ogled proizvodnih delov podjetij iz različnih branž. Članstvo in druženja v FAM-mu me tako že vrsto let bogatijo.
Saša B. Mejaš, OK Consulting d.o.o.

Dobila sem nove prijateljice, ki ti želijo dobro in pomagati v poslu. Zelo veliko je izmenjave izkušenj in mnenj, kar ti koristi pri vsakdanjem delu.
Mateja Zavadlal

V  Društvu poslovnih žensk FAM sem na mesečnih druženjih spletla številna nova poznanstva ter vsebinsko oplemenitila obstoječa. Na vseh dosedanjih srečanjih, ki so bila vedno  organizirana profesionalno, sem doživela zelo lepe trenutke, spoznala mnogo zanimivih, novih stvari ter odkrila nove poslovne priložnosti. Poleg neformalnega dela programa, kjer smo članice ob izdatni gurmanski podpori odkrivale kotičke naše lepe Slovenije, nam je formalni, vsebinski del vedno ponudil številne zanimive vsebine, ki koristijo pri našem delu, pa tudi pri individualnem osebnostnem razvoju. Prav zato sem se srečanj, kolikor mi je čas dopuščal, z veseljem udeleževala. Ob tem pa sem seveda  večkrat izkoristila priložnost za promocijo naših kozmetičnih izdelkov, ki so na voljo članica društva pod posebnimi ugodnostmi.
Veselim se obilja zanimivih dogodivščin in pozitivne ženske energije v prihajajočih dneh in si želim biti članica te imenitne ženske druščine še dolgo časa.
Judita Železnik, Kozmetika Afrodita d.o.o.

FAMozna družba izjemnih žensk, predvsem pa izjemno pozitivno vzdušje. Vedno in povsod, ko se dobimo!
Ema Pogačar, Conditus d.o.o.