031 335 220 [email protected]

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in vsebin na spletnih straneh družbe Društvo poslovnih žensk FAM d.o.o. (v nadaljevanju: Društvo poslovnih žensk FAM) in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja Društvo poslovnih žensk FAM, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov storitev Društvo poslovnih žensk FAM.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila.

Društvo poslovnih žensk FAM si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Društvo poslovnih žensk FAM.

Ta spletni portal je intelektualna lastnina Društvo poslovnih žensk FAM. Vse informacije, podatki, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na teh spletnih straneh, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali preko njega, za komercialne ali javne namene.

Društvo poslovnih žensk FAM bo z vso skrbnostjo storila vse, da bi bile informacije na spletnih straneh točne in podatki ažurni, a za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Društvo poslovnih žensk FAM si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI DRUŠTVO POSLOVNIH ŽENSK FAM NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Društvo poslovnih žensk FAM nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.