031 335 220 [email protected]

Žal se nam župan mesta Ljubljane g. Zoran Janković tokrat ni mogel priključiti, saj je bil ta dan službeno v tujini. Nadomestil ga je podžupan g. Dejan Crnek, nas pozdravil v tej lepi sejni sobi in tudi odgovoril na vprašanje naše predsednice glede Slovenske ceste. MOL obljublja, da bo otvoritev ceste 9. maja letos – na dan osvoboditve mesta Ljubljane. Projekt Slovenske ceste si lahko ogledate na linku: http://ljubljanski.projekti.si/slovenska-cesta.aspx

G. Crnek je povedal tudi nekaj o drugih projektih, ki so v delu v letu 2015
http://ljubljanski.projekti.si/projekti.aspx#

in se nam na koncu zahvalil z mislijo, da že dolgo ni bil v tako prijetni družbi in da ga veseli, da imamo že vsa leta letno skupščino društva FAM prav pri njih.

Današnja tema srečanja je bila Ustvarjalnost in inovativnost ter vodnik po marketinški galaksiji ali Kaj imajo v 21. Stoletju skupnega znamka, zgodba in trženje, predavatelja in poznavalca teme, dr. Andreja Pompeta, ki pravi, da sta ustvarjalnost in inovativnost nujnost sodobnega podjetništva.

Napisal je tudi knjigo na to temo in jo toplo priporočam. Pravi, da uspeh, tako poslovni kot tudi splošni, je predvsem odvisen od tega, kako človek razmišlja in kakšna je njegova miselna naravnanost. Knjiga je zasnovana tako, da se preko splošnega pojmovanja ustvarjalnosti, prepoznavanja različnih načinov razmišljanja in inovacijske podjetniške kulture konča s konkretnim načrtom za pripravo inovacijskega projekta, s pomočjo katerega bi morebitni investitorji lahko prepoznali novo poslovno priložnost. Knjiga je smiselno razdeljena na 14 poglavij, ki nas preko teoretično – praktične materije popeljejo v svet sodobne podjetniške kulture. Pri delu je avtor uporabil ustrezno domačo in tujo literaturo, praktično naravnana izhodišča pa je podkrepil z mnogimi primeri in zgledi dobrih praks iz zgodovine inovativnosti in podjetnosti.« Knjigo vam bomo posebej predstavili po elektronski pošti.

In zdaj o tem: Kaj imajo v 21. stoletju skupnega znamka, zgodba in trženje?

»Ljudje smo vajeni opazovati svet okoli nas iz enega, morda največ dveh zornih kotov. To nas omejuje in nehote se večkrat ujamemo v past lastnih misli in posledično manj ustreznih odločitev. Osvoboditev od samega sebe, spoznavanje problemov in priložnosti skozi prizmo drugačnih pogledov, odprtost za različnost in drugačnost so gorivo za uspeh. Še posebej vodilnih in vodstvenih ljudi.

Sodobni pogled na svet je kompleksen, zahteva holistični pristop, holistično razmišljanje. Čas, v katerem živimo, je prinesel spoznanja, ki se jim ne da več ogniti. Tu so tržne znamke, drugačno trženje, vsesplošni pomen inovativnosti in ustvarjalnosti, zgodbe. Slednje so nasploh in predvsem v poslu postale izjemno komunikacijsko in percepcijsko orodje. Nikakor pa našteto niso izolirane tvorbe, čeprav se morda na prvi pogled zde prav to. Njihova moč in uspešna uporaba v poslovnem, upravljavskem in komunikacijskem svetu pridobi na veljavi šele, ko se jih poveže v unikatno celoto, ko njihov zbir začne delovati v polni moči.

Inovacija in kreacija v poslu nista nič drugega kot sposobnost pristopiti k zaposlenim in k trgu preprosto drugače, kot to počno drugi. To nam omogoča, da se osvobodimo pretnjam konkurenčnega trga. Če takšen princip prenesemo v trženje, dobimo pristope, ki so opazni, všečni in predvsem učinkoviti. In če vanje vključimo še zgodbe, ki vsebinsko prepričajo, potem ustvarjamo nepremagljivo podstat, ki gradi močno tržno znamko (blagovno in/ali korporativno), katere prepoznavnost in edinstvenost dodaja produktom in podjetju merljivo dodano vrednost, ki se končno odraža v povečanem prometu in zagotavlja dolgoročno stabilnost posla. Z znamko ustvarjamo odnos in percepcijo posameznika, skupine ljudi, družbe do storitev, izdelkov, podjetja in njenih zaposlenih.

V sodobnem času moramo znati povezovati znamko, zgodbo, produkte in trženje in jim nadeti plašč inovativnosti. Ta holističen pristop učinkovito deluje tako navzven (trg, poslovni partnerji, dobavitelji …) kot tudi navznoter (zaposleni, management …). Slednje je posebej pomembno, saj so zaposleni najpomembnejši stroj podjetja.

Mnogo bolje je torej, da na trgu ne bijemo bitk s konkurenti, ker je to drago in izčrpava. Raje si ustvarimo lastno unikatno pozicijo«, je končal svoje odlično izvajanje dr. Pompe.

V nadaljevanju srečanja smo uspešno izvedle letno skupščino (Zapisnik skupščine prejmete posebej, ker je to le interna zadeva društva) in se v nadaljevanju posvetile poslovnim debatam, lahkemu kramljanju in odlični hrani, ki jo je pripravil Vivo catering. Za nealkoholni del je poskrbela mestna občina Ljubljana, vina pa je sponzoriral »naš« Peter Malenšek z EKO Turistične kmetije PECL iz Malin pri Semiču. Peter nas je oskrbel tudi s suhimi mesninami za prihajajoče praznike in predvsem njegovo nepozabno konjsko salamo.

📸 Foto utrinki

Silvia Lippai