031 335 220 [email protected]

Prvi del srečanja je potekal v razgovoru predsednice društva in podžupana mesta Ljubljane. Aleša je vprašala gospoda podžupana, glede na to, da vstopa sedanja vodeča garnitura v zaključno leto upravljanja mesta, kako bi ocenil delo v preteklem letu, kateri projekti bodo končani in kateri bodo končani z zamikom in zakaj?

Gospod podžupan je najprej opravičil župana mesta Ljubljane, ki je zbolel in potem govoril o viziji, da Ljubljana postane najlepše evropsko mesto, četudi ne morejo narediti vsega takoj in tako, kot bi želeli. Že danes pa je Ljubljana prepoznavna v svetu, saj je s strani Unesca proglašena za Evropsko prestolnico knjige, po Forbesu pa je peto, za življenje najprijaznejše mesto na svetu in menda najbolj pošteno mesto.

Aleša je omenila da se sedaj, ko recesija trka na vrata pojavlja vprašanje, kako bo z vsemi obljubljenimi projekti? Meni, da nikomur od nas ne bo hudo, če se bomo morali delno odreči katerim materialnim dobrinam. Vendar se v ljudeh že poraja strah, kaj bo s socialo, če se bo stanje drastično poslabšalo in kaj z možnimi socialnimi nemiri, saj nekateri ljudje nimajo veliko in če jim vzamemo še tisto, ne bodo imeli nič. Včasih se je potrebno odreči sanjam v dobro ljudi in jim prvenstveno zagotoviti socialno varnost – službe, da bodo lahko preživljali svoje družine. Brez stadiona lahko vzdržiš, če pa nimaš za osnovno preživetje, takrat ljudi žal ni mogoče pomiriti. Tudi bi bilo potrebno razmišljati, da bi ostala podjetja oz. nove investicije v slovenskih rokah in ne bi iskali investitorje za vsako ceno v tujini.

Recesija je udarila tudi Ljubljano pravi podžupan, vendar to na samo počutje in srečo Ljubljančanov ne bo vplivalo preveč drastično. Pove, da so lani zagotovili 1100 mest v vrtcih, da se sredstva za socialno varnost ne zmanjšujejo, prav tako velja za sredstva za kulturo in šport. Skrbijo za varno, zdravju prijazno in čisto Ljubljano, azbestnih streh na vrtcih skoraj ni več, nabrežja Ljubljanice bodo urejena, ulice so čiste…. Ocenjujejo, da so v teh dveh letih in pol bili uspešni, je pa seveda še veliko za postoriti, da bo Ljubljana taka, kot so obljubili v njihovi predvolilni kampanji. Vse kar delajo, delajo za stanovalce mesta, da se bodo počutili res prijetno.

Ocenjujejo, da bodo večino projektov lahko zaključili v rokih, vendar vseh prav gotovo ne, ker je obilo objektivnih razlogov, zakaj ne bodo končani, saj so poti odločanje tako dolge in komplicirane, in veliko interesov, upravljanje z javnimi financami pa zelo težko. Ne želijo hoditi po robu. Dva največja projekta – Potniški center Ljubljana (odprt naj bi bil septembra 2010) in stadion Stožice (poletje 2010), ki je nekak simbol uspeha ali neuspeha že nekaj let, zamujata, saj je nastalo kar nekaj zamika zaradi dolgih procedur z odkupom zemljišč, pa tudi z investitorji so zaradi svetovne recesije nastale težave. Seveda bi bili najbolj veseli, če bi bili investitorji slovenski in bi ostalo vse v domačih rokah, vendar je to težko uresničljivo, je pa seveda možno, kar bi jih zelo veselilo. Tudi z garažami pod Kongresnim trgom in pod tržnico (seveda bodo naredili garaže pod tržnico, ker to Ljubljana potrebuje, nikakor pa ne bodo posegli v zunanjost Plečnikove tržnice) zamujajo. Težko da bo vse to izvedeno v tem mandatu. Pomembno je, da so projekti nastavljeni in da ima mesto vizijo. Precej pa je odvisno od sredstev. Seveda pa želijo ohraniti tudi staro mestno jedro in vanj vklopiti novitete, zgraditi stanovanja za mlade družine in ustvariti zdravo in socialno varno mesto.

Aleša se je dotaknila tudi počitniških domov v Zambratiji, ki jih je do sedaj upravljala ZPM in jih je prevzela nazaj v upravljanje MOL, vendar ji je gospod podžupan zagotovil, da se za otroke ne bo pri tem nič spremenilo.

Po prijetnem kramljanju s podžupanom mesta Ljubljane smo prešle na drugi del našega srečanja, to je skupščino društva. Na njej smo obravnavanje poslovanje društva za preteklo leto, plan dela in finančni plan za leto 2009 in izvolili smo novo predsednico, ki je od 01. 04. 2009 dalje ga. Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn. Skupščino je kot že nekaj let do sedaj vodila dr. Milena Sedovnik, podpredsednica društva in jo uspešno izpeljala (zapisnik ste prejele že vse članice). Po zaključeni skupščini smo prešle na tretji del našega srečanja, to je

predavanje o poslovnem bontonu, predavateljice gospe Ksenije Benedetti.

Gospa Benedetti je svoje predavanje razvrstila v štiri skupine:

 • OSNOVNA PRAVILA LEPEGA VEDENJA IN PRIMERNEGA VIDEZA
 • SPREJEMI, PROTOKOLARNI OBEDI
 • OSNOVNA PRAVILA OBLAČENJA
 • POSLOVNA DARILA

UVOD

Poznavanje ključnih pravil komuniciranja in obnašanja, bo povzročilo, da se boste samozavestno znašli v zahtevnih poslovnih okoliščinah.

Nekaterih reči ne moreš narediti dokler se jih ne naučiš, drugih se ne naučiš, dokler jih ne narediš. (Armenska modrost)

Najlažje se je pravil naučiti, težje jih je živeti.

Kot pri vožnji: ko imate dovolj vozniških izkušenj, lahko šele začnete uživati v vožnji in nehate ves čas razmišljati o tem, kje je sklopka, kje zavora in kje menjalna ročica.

Marsikomu pravila protokola predstavljajo nadležnost, toda v praktičnem življenju rešujejo marsikatero dilemo, preprečujejo nesporazume in olajšujejo opravljanje določenih nalog.

Kako se rešiti iz zadrege ob nepoznavanju pravil?

 • Prijaznost: . Prijaznost je vrlina, s katero laže navezujemo stike. S prijaznostjo in pripravljenostjo pomagati veliko dosežemo.
 • Nasmeh: Marsikdo je prepričan, da bi z vedrostjo, nasmehom in prijaznim obrazom izgubil avtoriteto, vendar se moti. Nasmeh je eden ključnih dejavnikov, s katerim naredimo ugoden vtis na sočloveka. Naj bo prisrčen in neprisiljen.
 • Ljubeznivost:. Ljubeznivost je osnovni pogoj za dobro sodelovanje s sodelavci v podjetju, strankami ter poslovnimi partnerji. Nikakor ga ne zamenjajmo za uslužnost. Ljubeznivi smo lahko tudi, če se trdno držimo svojih načel na okolici prijazen in človeka dostojen način.
 • Eno izmed pomembnejših izhodiščnih pravil, ki izhaja tudi iz mednarodnih konvencij, je pravilo vljudnosti in spoštovanja v medčloveškem komuniciranju. To pravilo drži za vsakega človeka, ne glede na njegov položaj v državni, poslovni ali družbeni strukturi.

Prednostni vrstni red v Sloveniji:

 • predsednik Republike Slovenije
 • predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
 • predsednik Vlade Republike Slovenije
 • predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
 • predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije
 • predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
 • bivši predsednik Republike Slovenije
 • Predsednik SAZU, predstavniki katoliške, protestantske, pravoslavne in muslimanske verske slupnosti
 • Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije
 • Ministri
 • Rektorji univerz
 • Podpredsedniki Državnega zbora Republike Slovenije
 • Guverner Banke Slovenije
 • Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije
 • Diplomatski zbor
 • Ustavni sodniki
 • Državni svetniki
 • Vrhovni sodniki

Add. 1

OSNOVNA PRAVILA LEPEGA VEDENJA IN PRIMERNEGA VIDEZA

Bonton:

 • Ne oštevaj preveč družbo, naj se reformira. Reformiraj sebe. (Jules Renard)
 • Vsa pravila obnašanja temeljijo na upoštevanju in spoštovanju drugih ljudi in so osnova ter pogoj za boljšo in uspešnejšo komunikacijo. Danes bolj sproščeno kot včasih
 • kar je v skladu z dobrim okusom in ni žaljivo, je včasih lahko prav simpatično, četudi ni povsem skladno s pravili
 • Nebesedna komunikacija ima ključno vlogo pri ustvarjanju prvega vtisa.
 • Ni vseeno, ali natipkate dopis na čist dostojen papir ali na zmečkan, nečitljivo popisan kos papirja.
 • Prvi vtis o zunanjem izgledu sobesednika si naredimo v prvih petih sekundah, in ga sorazmerno počasi dopolnjujemo. Po petih minutah vemo o sobesednikovem videzu komaj za polovico več kot po petih sekundah.

Nikoli ne boste imeli druge priložnosti, da napravite prvi vtis

 • izgled kako izgledamo 55 %
 • počutje kako nastopamo 38%
 • govor kako govorimo 7%

Nebesedno komuniciranje

 • je včasih celo 5 – krat močnejše in izrazitejše od besednih sporočil
 • nebesedna komunikacija večkrat ‘prehiteva’ besedno in jo ali še poudari ali pa nam izda neresničnost besedne govorice
 • Svojo vlogo v nebesednem komuniciranju imajo tudi predmeti. Območje predmetov je prostrano in sega od avtomobilov, poslovnih letal in računalniške opreme, pisalnega pribora ter osebnih predmetov, kot so slike, spominki in še kaj. Vse to ima svoje sporočilo.
 • Zaznavanje nebesednih sporočil pa je močno odvisno tudi od kulturnega ozadja prejemnika: prikimavanje je lahko le vljudna kretnja, bela barva lahko pomeni žalovanje, točnost lahko neznana vrednota.
 • Stik z očmi , z nasmehom…
 • pogled naj bo prijazen in umirjen
 • 3-5 sekund gledamo, preden spregovorimo; največ 20 sekund, več je vsiljivo
 • od 20 sekund naprej = družabni pogled – v cel obraz oziroma najpogosteje v usta
 • pogledi od brade navzdol so že intimni pogledi

Dotik

Vsi imamo okrog sebe določen premični obroč, ovoj, prostor, ki nam »pripada« brez dogovorov in ki se premika skupaj z nami. Širina tega prostora je odvisna od odnosa, ki ga imamo s človekom, s katerim komuniciramo. Včasih, če ljudem pridemo preblizu, lahko začutijo nekakšno nelagodje. Ta prostor se razlikuje po različnih kulturah, odvisen je od naseljenosti in vzorcev vedenja na določenih območjih.

V Evropi in zahodnem svetu so razdalje sledeče:

 • Intimna razdalja: do pribl. 50 cm
 • Osebna razdalja: od pribl. 50 cm do 1m
 • Poslovna razdalja: od pribl. 1,5 do 2 m
 • Javna razdalja: od pribl. 3 m dalje

Točnost

 • Pomembna sestavina poslovnega komuniciranja je tudi čas.
 • Zamujanje brez utemeljenega opravičila je znak nespoštovanja časa drugega človeka. V nekaterih primerih je zamuda neopravičljiva. Opravičilo za zamudo mora biti kratko in jasno ter čim bliže resnici.
 • Ponujanje desne roke v znamenje dobrih namer je zelo stara navada pri večini narodov
 • rokujemo se v višini komolcev
 • kratko, 3 do 4 sekunde
 • stisk roke naj bo močan, vendar ne preveč
 • sogovornika pogledamo v oči

Nekaj osnovnih pravil rokovanja:

 • prva ponudi roko starejša oseba
 • ženska ponudi roko moškemu
 • višji po položaju ponudi roko nižjemu
 • moški pri rokovanju snamejo rokavico, ženskam to ni potrebno (moški se med seboj zaradi praktičnosti lahko rokujejo z rokavicami)
 • z isto osebo se rokujemo 1 krat oziroma izjemoma največkrat 2 krat na dan

Besedno komuniciranje

 • Štiri nepogrešljive besede:: hvala, prosim, oprostite, izvolite
 • Pozdrav je znamenje prijateljstva, pozornosti in spoštovanja

Nekaj osnovnih pravil:

 • moški pozdravi žensko prvi, razen če ni mnogo starejši od nje
 • mlajša oseba pozdravi prva
 • če srečate svojega mlajšega znanca z ženo, ga pozdravite prvi; s tem izkažete spoštovanje do žene
 • obvezno pozdravimo sostanovalce v bloku, kjerkoli jih srečamo, na hodniku in v dvigalu pa pozdravimo tudi neznance
 • ko vstopimo v javno ustanovo, trgovino, restavracijo,… najprej pozdravimo
 • raje 10 krat preveč kot 1 krat premalo

Pri seznanjanju gledamo sogovornika v oči

 • mlajša oseba se vedno prva predstavi starejši
 • moški se predstavi ženski, razen če ni med njima velika starostna razlika
 • kadar smo v gosteh, se gostje predstavijo gostiteljici ne glede na razlike v letih
 • ženskam med predstavljanjem ni potrebno vstati, če sedijo moški, pa morajo obvezno vstati
 • v družbi gostitelj ali najstarejša oseba seznani ljudi med seboj
 • pozorno poslušajte, ko se ljudje predstavijo in si skušajte ime zapomniti
 • če ni nikogar, ki bi vas predstavil, to storite sami

Vikanje in tikanje

 • z vikanjem izkažemo spoštovanje do določene osebe
 • tikanje pogostejše kot včasih (sploh med mladimi)
 • na tikanje preidemo po daljšem znanstvu in sicer na predlog starejše osebe oziroma na predlog ženske ali višjega po rangu
 • Nagovarjanje – naslavljanje
 • kogar vikamo, naslavljamo gospod, gospa, gospodična
 • z imenom nagovorimo le ljudi, ki jih dobro poznamo
 • v družbi ljudi, ki jih poznamo profesionalno uporabljamo nazive npr. gospod doktor, gospa profesorica

Med pogovorom

 • klepetavost (nikoli se ne pogovarjamo o ljudeh, ki niso navzoči; ne govorimo o stvareh, ki jih ne poznamo)
 • moj JAZ
 • šala ni za vsakogar (šala ne sme preiti v žaljenje)
 • prepovedane teme: politika, vera, intimno življenje, trpljenje, bolezen, smrt, denar
 • kletvice

Pisno komuniciranje

Spoštovani gospod predsednik…

Kvalitetna in učinkovita pisna sporočila temeljijo na štirih opornih stebrih

 • kako naša razmišljanja izrazimo z besedami
 • kako smo razumljivi in jasni
 • kako cenimo pravilnosti po vsebini in izgledu
 • kako oblikujemo ton sporočanja

Kuverte
Pisemska ovojnica je prav tako pomemben del pisnega sporočila. Pomeni prvi stik med naslovnikom in pošiljateljem.

 • Če le morete ne pišite naslovov na nalepke, ampak le na kuverte. Tako bo pismo bolj osebno in ne bo dajalo vtisa, da ste isto pismo razmnožili in ga razposlali na tisoč naslovov (tudi če ste ga).
 • Tudi pri kuvertah je potrebno biti pozoren na pravopisno pravilno in urejeno naslavljanje in pravilno napisan ime in priimek. Pravilno izpisan naslov, tako kot samo pismo, priča o značaju samega pošiljatelja.

Pisna sporočila

 • ob posebnih priložnostih
 • ob koledarskih dogodkih (novo leto) čestitke (predvidoma 14 dni prej za Slovenijo, 21 dni prej za tujino)
 • ob napredovanjih čestitke
 • v zahvalo za povabilo zahvale (najkasneje dan po dogodku)
 • ob osebnih praznikih (rojstni dan, god) voščila ali vabila (voščilo na dan praznika ali najkasneje v 5 dneh po prazniku – nikakor pred njim)
 • ob žalnih dogodkih sožalja, zahvale na sožalja (telegrami najkasneje na dan pogreba; na sožalja se pisno zahvali)

Nekaj nasvetov

 • pravilo, da mora biti pismo napisano z roko se vse bolj umika navadi, da je napisano z računalnikom; vendar tudi, ko zahvalno pismo pišemo z računalnikom, naj bo začetek (Dragi Rajko) in konec (Lepo te pozdravlja Marija) napisan z roko;
 • na pisna sporočila odgovarjamo najkasneje v 8 dneh, na fax pa v 48 urah, na e pošto pa še isti dan, če je mogoče;
 • potrebno je strogo upoštevati načelo nedotakljivosti in zasebnosti pošte.

Vizitke

 • Ko se odločate o vizitkah, razmislite o kakovosti papirja, o barvi, tisku, grafični podobi in vsebini.
 • Vizitke naj ne bi presegale velikosti osem krat pet centimetrov, kar je običajna velikost bančnih kartic. Za poslovne vizitke boste najbrž izbrali take, da bo sporočilo jasno in pregledno. Črke in številke naj bodo dovolj velike in preproste.
 • Vizitke hranite v primernem etuiju (usnjeni ovitek ali kovinska škatlica sta najbolj pogosta) in na takem mestu v poslovnem kovčku ali torbi, da jih imate takoj pri roki.
 • Ko nam kdo izroči vizitko, jo preberite in preverite, če želite še kaj vprašati. Šele nato jo pospravite.
 • Izmenjajte si jih na začetku srečanja, po uvodnem neformalnem pogovoru ali preden se razidemo-zaradi lažjega vzdrževanja stikov.
 • Ob izročitvi izrecite besedico »izvolite«.
 • Stran vizitke s podatki naj bo obrnjena navzgor in podajte jo na način, da prejemnik lahko takoj prebere podatke.
 • Pomečkane in umazane vizitke ne izročajte, raje se opravičite, da je nimate pri sebi in da jo boste posredovali kasneje.

Izgled poslovnih in delovnih prostorov

 • Delovno okolje je prostor, v katerem se prepletajo in rojevajo nova razmerja med ljudmi, ki jim delovni prostor ne pomeni le vira sredstev za življenje.
 • Tudi zato je pomembno, da se v njem čim bolje počutimo.
  Vsaj toliko pozornosti, kot je namenjamo osebni urejenosti, je treba nameniti delovnemu okolju, v katerem prebijemo kar tretjino dneva.
 • Pozitivni izgled nekega podjetja ali organizacije se ustvari že takoj na vhodu oziroma celo že na parkirišču. Po navadi je tam, kjer vlada red že zunaj, tudi notranje komuniciranje pozitivno.
 • Prostor, v katerem delamo, naj bo estetski in funkcionalen. Majhen prostor ne napolnjujemo z odvečnimi stvarmi, iz delovnih prostorov umaknite vse odvečne predmete, ki delujejo odveč (razmetane fascikle, rezervna oblačila in obutev, škatle, vreče,…).

Add. 2

PROTOKOLARNI OBEDI
Sprejemi, kosila, večerje

 • Ko sodelujete z osebo, ki ji ni veliko do hrane, ker misli samo na delo, ne bo ravno vesela, če jo boste odpeljali na triurno kosilo v razkošno restavracijo.

Razporejanje za omizjem je velikokrat zelo zahtevno in odgovorno opravilo, saj napake povzročijo užaljenost in proteste. Vsaka nenadna odpoved udeležbe na takšni večerji lahko popolnoma zruši pripravljen razpored.

Potek

 • prostor naj bo primerno urejen (cvetje, primeren pribor)
 • gostu je potrebno izbrati prostor tako, da bo imel lepši pogled (npr. skozi okno, ne v vrata…)
 • gostitelj pričaka goste ob vstopu v prostor, kjer bo sprejem in se tam zadrži do 15 minut, da jih pozdravlja ob prihodu
 • ko je družba zbrana, gostitelj družbo povabi k mizi
 • zdravica
 • ob zaključku se gostitelj pozdravi z gosti; odide zadnji;
 • Kdo začne jesti
 • pri sedečem kosilu ali večerji začne jesti gostitelj, ko je vsem udeležencem postreženo
 • ko gre za obede nad 20 oseb gostitelj počaka le, da je postrežen gost in najbližji sosedje
 • pri buffet kosilih in večerjah se lahko začne jesti, ko pristopi k postrežbi gostitelj, običajno skupaj z gostom; kadar je poleg gostitelja tudi soproga,
 • oba skupaj otvorita buffet

Osnovna pravila oblačenja

Manj je več!

Add. 3

OBLAČILA GOVORIJO O NAŠI KULTURI IN OSEBNOSTI, USTVARJAJO NAŠO PODOBO IN SPLOŠEN VTIS

 • Oblačila lahko s svojo obliko, materiali, barvami in detajli na različne načine simbolično izražajo družbeno vlogo posameznika: Govorijo pa tudi o osebnostnih lastnostih: značaju, nazorih, načinu življenja in razmišljanja, kultiviranosti, okusu,…
 • Obleka seveda še ne pomeni osebnosti in gotovo še ne naredi človeka, pripomore pa k boljšemu vtisu. Z njo kažemo spoštovanje, pozornost ali stališče do nekega okolja ali dogodka ali osebe.

Neprimerno

 • Neprimerno je, če ljudje opazijo na naši obleki madeže ali zaznajo vonj po znoju, hrani, alkoholu ali cigaretnem dimu. Pomečkana obleka, manjkajoči gumbi in spuščeni robovi, pretesne hlače ali obleka, prekratke hlače ali krilo, predolge hlače, globoki dekolteji in prosojne tkanine, preozke srajce, obrabljeni ali umazani srajčni ovratniki, predolgi ali prekratki rokavi, pretiravanje z okraski, obleke in majice brez rokavov izdajajo neurejenega človeka in pomanjkanje čuta za urejenost.

Vrste oblačil

 • Oblačila za prosti čas
 • Delovna oblačila
 • Formalna oblačila
 • Večerna oblačila

K delovnemu oblačilu za ženske sodijo nogavice (tudi poleti!) in ne pretirano odprti čevlji (prsti na nogah morajo biti pokriti), ki naj se skladajo z obleko. Dolžina krila mora biti do kolen, globina dekolteja do podpazduhe, ramena morajo biti vedno pokrita.

Formalna obleka

 • kostim
 • Formalna obleka za žensko pomeni kostim s krilom ali hlačami, barve naj bodo dokaj umirjene, a izbira je veliko pestrejša kot pri moških. Ko gre za zelo formalne priložnosti so v poslovnem svetu najprimernejše barva oglja, mornarsko modra, olivna, bogata vinska, barva svile ali mahagonija, siva, v poletnem času tudi bela in pastelnih barv. Materiali naj bodo kakovostni in naj se čim manj mečkajo. Poleg sodijo seveda primerne nogavice in zaprti čevlji z ne previsoko niti ne prenizko peto. Nakita ne sme biti preveč.

Add. 4

POSLOVNA DARILA

 • Darilo dajemo diskretno, jemljemo jih vidno.
 • Darilo je znamenje kulturne podobe darovalca
 • Poslovna darila so izraz stikov med podjetji in različnimi kulturami;
 • Darilo se izbira se glede na rang in zanimanje prejemnika;

Darilo naj izvira iz slovenske kulture

 • izdelki umetne obrti
 • knjige o Sloveniji
 • kristalni izdelki
 • čipke
 • replike priznanih slovenskih umetnikov
 • faksimile redkejših tiskov
 • priznana vina slovenskih vinorodnih okolišev
 • izdelki sodobnega slovenskega oblikovanja
 • modni dodatki slovenskih oblikovalcev
 • grafike

Izročanje daril

 • načeloma je gost tisti, ki prinaša oziroma izroča darilo, vendar se vedno bolj uveljavlja praksa, da tudi gostitelj izroči darilo gostu;
 • če gost gostitelju ne izroči darila, nima gostitelj nobenih obveznosti glede daril do gosta;
 • najprimernejši čas za osebno izročanje je po opravljenem poslu ali ob koncu poslovnega obeda;
 • podajanje daril preko mize ni primerno.
 • ko darilo podarjamo osebno, ga izročimo prijazno in nevsiljivo; obdarovanec mora darilo takoj odpreti in se zahvaliti
 • kadar se darilo izroča preko predstavnikov oziroma se dostavi v rezidenco gosta, mora biti zavito in opremljeno z vizitko gostitelja

Majhna darila utrjujejo prijateljstva, velika jih razdirajo

 • ni pomembna vrednost darila, temveč dober namen
 • obdavčitve (nad 40 evri)

Ga. Benedetti je zaključila s »Hvala za pozornost« in citatom Georgea Bernarda Shawa:

Skrivnost ni toliko v lepem ali grdem vedenju, ampak v tem,

da se vedemo do vseh ljudi enako.

Po zaključku odličnega predavanja gospe Benedetti, smo se še dolgo družile ob kulinaričnih dobrotah Vivo Cateringa in vini PROVIN-a iz Ljubljane. Za nealkoholni del je poskrbela Mestna občina Ljubljana.

📸 Foto utrinki Doroteja Omahen