031 335 220 [email protected]

Pokrovitelj srečanja in skupščine je bil ljubljanski župan, g. Zoran Janković

Malce hudomušno je predsednica društva nagovorila župana mesta Ljubljane z vprašanjem, kako je preživel prvo leto svojega mandata, kaj je v preteklem letu postorili, da bo mesto čim bolj prijazno občanom. Gospod Janković se je s širokim nasmehom lotil pojasnjevanja. Tudi tistega dela, ki ni bilo najbolj prijetno za občane, ampak da moraš včasih storiti tudi nekaj, kar ljudje ne sprejmejo najbolje, zato, da lahko dosežeš začrtane cilje. In on bo to, kar je obljubil, tudi naredil.

Predsednica ga je spraševala tudi o tem, da je kot »mestni« manager prav gotovo tudi pred izzivom, kako motivirati in zadržati dobre kadre, saj so plače v upravi bolj ali manj določene. Kako bo izgledala Ljubljana v letu 2010 in kje bo sijala zmagovalna blagovna znamka »Zoran Janković«? Ob zadnjem vprašanju se je župan le skrivnostno nasmehnil…

Ura pogovora je minila kot bi mignil, dvorana je bila nabita s pozitivno energijo in žal nam je bilo, da so ga klicale že naslednje obveznosti.

Sledila je LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA, ki jo je vodila dr. Milena Sedovnik. Na skupščini so bili na podlagi predlogov sklepov programskega sveta in nadzornega odbora društva sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP št . 1

Potrdijo se predlagani organi skupščine v sestavi.

Delovno predsedstvo skupščine /v nadaljevanju: predsedstvo skupščine/ v sestavi:

 • dr. Milena Sedovnik, predsednica
 • Vanda Mikluž Sirše, članica
 • Carmen Dobnik, članica

Zapisničarka: ga Silvia Lippai,

Overiteljici: ga Nevenka Dolgan in ga. Tanja Tuma.

Verifikacijska komisijo: ga. Julijo Herle kot predsednica in ga Milojka Mižigoj in ga Ivana Valjavec kot članici.

SKLEP št. 2

Potrdi se dnevni red skupščine:

 • Poročilo o delu društva za leto 2007 /je objavljeno na naši spletni strani/
 • Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2007 in finančni plan društva za leto 2008
 • Kadrovske spremembe v organih društva
 • Razno

SKLEPA št. 3 in 4:

 • Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2007.
 • Potrdi se komisija za sprejem članic v društvo v sestavi predsednice in obeh podpredsednic in v tem smislu dopolni Poslovnik o delu društva.

SKLEP št. 5:

Potrdi se finančno poročilo za leto 2007 in v njegovem sklopu:

 • Stroški premalo obračunanih kilometrin, dnevnic in ostalih potnih stroškov, se ob koncu leta poračunajo in se izplača razlika med dejanskimi stroški in izplačanimi pavšali.

SKLEP št. 6:

Potrdi se finančni plan za leto 2008 in v njegovem sklopu:

 • Članarina za aktivne članice društva znaša v letu 2008 350,00 €.
 • Za seniorke – upokojene članice društva se uvede znižana članarina – 50% redne članarine, vendar le ob pogoju:
 • da so bile vsaj 5 let aktivne članice društva, ki so plačevale polno članarino
 • da nimajo delujoče firme (pisen dokaz).
 • plača vodje društva se poveča za višino inflacije v letu 2007, t.j. 5,6%.
 • obratovalni stroški društva se posledično inflaciji povečajo za 10%

SKLEP št. 7:

 • Za predsednico društva se za obdobje dveh let ponovno imenuje ga. Aleša Kandus
 • Za obdobje dveh let (2008 – 2010) se potrdijo naslednji organi društva:

Programski svet v sestavi:

 • Aleša Kandus predsednica
 • dr. Milena Sedovnik, podpredsednica
 • Bernarda Trebušak, podpredsednica
 • mag. Arijana Lipovec, članica
 • Cvetana Rijavec, članica
 • mag. Zdenka Remškar, članica
 • mag. Julija Herle, članica
 • mag. Alenka Krassnig Mejač, članica
 • Carmen Dobnik, članica
 • Jan Blažič Mirjam, članica
 • mag. dr. Nives Cesar, članica
 • Vera Mihatovič, članica
 • Helena Gabruč, članica
 • Vlasta Nussdorfer, članica
 • Nevenka Dolgan, članica

Nadzorni odbor v naslednji sestavi:

 • Alenka Podbevšek, predsednica
 • Mira Filipič, članica
 • Ljuba Zupančič Čokert, članica

Častno razsodišče v naslednji sestavi:

 • Eva Košuljandič, predsednica
 • mag. Julijana Zimic, članica
 • Jerneja Tratnik Lacovich, članica

SKLEPI št. 8, 9, 10 in 11:

 • Članica, ki se prijavi na srečanje društva in le-tega iz raznih razlogov pravočasno (48 ur pred začetkom srečanja) ne odjavi, prispeva 20€ v dobrodelni sklad društva. V primeru skupinskega prevoza mora članica poleg tega plačati še stroške prevoza.
 • Za računovodjo društva se izbere go. Majdo Nahtigal iz FRS Nahtigal, Domžale
 • V letu 2008 se izvede posebni dobrodelni FAM dogodek. Za idejni osnutek in soorganizacijo izvedbe se zadolžijo: Vera Mihatovič, Zdenka Remškar, Nives Cesar, Julija Herle in Arijana Lipovec.

Po zaključku skupščine je sledilo predavanje mag. Ladeje Godina Košir /svetovalka za komuniciranje, direktorica in partnerica Inštituta za poslovno rast in kreativnost –IPRK, predavateljica in publicistka/: BRANDING – BLAGOVNA ZNAMKA – KDO ALI KAJ JE TO?

Predavanje je bilo odlično in za vse nas zelo koristno.

Po izčrpnem »delovnem« delu smo si ob šampanjcu in drugih odličnih vinih Vinoteke PROVIN iz Ljubljane in dobrotah VIVO Cateringa izmenjale še aktualne poslovno-družabne novosti.