031 335 220 [email protected]

Lep dan za čudovito srečanje društva. Glede na vreme bi skoraj bilo boljše, če bi ga organizirali nekje v naravi, ampak potem bi verjetno naše misli ne bile preveč pri stvari….

Uvodoma je vse prisotne pozdravila dr. Irena HORVAT ŽNIDARŠIČ, podpredsednica društva FAM in predala besedo lastnici in direktorici Skupine Partnerji mag. Ingrid KUK , ki je predstavila skupino.

»Skupina Partnerji pod svojim okriljem združuje več podjetij med katerimi sta trenutno najpomembnejša:

FT in Partnerji, ki je vodilno slovensko neodvisno podjetje s področja finančnega svetovanja, trženja investicijskih skladov, zavarovalništva in upravljanja premoženja. Z usposobljenimi, motiviranimi, kreativnimi in učinkovitimi finančnimi svetovalci zadovoljujemo potrebe strank s ponudbo inovativnih, prvovrstnih in konkurenčnih finančnih produktov na enem mestu. Znotraj podjetja deluje tudi Klicni center Partnerji, ki ga sestavlja več, kot 20 članska ekipa visoko usposobljenih operaterjev, ki tudi za naročnike izvaja različne prodajne klicne akcije, nudi podporo strankam, izvaja raziskave trga in skrbi za poprodajne aktivnosti podjetja naročnika. http://www.skupinapartnerji.si/skupina-partnerji/kdo-smo/

GEA College je sinonim za izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in menedžmentu, ki uspešno izobražuje in povezuje slovenske podjetnike že 25. Leto. GEA College sestavljajo Fakulteta za podjetništvo, Center višjih šol in Poslovnoizobraževalni center. www.gea-college.si

GC – Fakulteta za podjetništvo je specializirana zasebna poslovna fakulteta, ki izvaja kvalitetno, praktično usmerjeno izobraževanje na dodiplomski in podiplomski ravni. Izvajamo dodiplomski redni ter izredni program Podjetništva in Premoženjskega svetovanja ter magistrska programa Podjetništva in Managemneta korporativne varnosti. Moderne metode študija, majhne študijske skupine in praktično naravnan študij so le nekatere konkurenčne prednosti.

GC – Center višjih šol nudi poklicno naravnan dvoletni študij na višješolskem strokovnem programu Poslovni sekretar, Ekonomist, Organizator socialne mreže, Informatika ter Gostinstvo in turizem. Programi se izvajajo kot klasični študij v predavalnici, kot študij na daljavo (ali e- študij) ali kot kombiniran študij.

V sklopu GEA Collega deluje tudi Karierni center, ki povezuje manjša in srednja velika podjetja ter jim nudi različne možnosti sodelovanja s fakulteto, študenti in diplomanti, pa tudi širše. Po koncu uradnega dela bo ekipa GEA Collega z veseljem “poklepetala” z vami o povezavi, ki je za podjetja brezplačna, nudi pa odlične učinke.
Več o nas si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.skupinapartnerji.si » je končala svoje podajanje mag. Ingrid Kuk.

Miram JOŠT, finančna svetovalka, vodja prodaje in vodja strukture eksklizivno za Adriatic Slovenica in KD Sklade je predstavila temo »PRENOS SOCIALNIH BREMEN iz države na posameznika in pomen 3. Pokojninskega stebra«.

»Teže te teme se vsi zelo zavedamo, a se je v glavnem težko lotimo. Pri urejanju tega področja smo vam pripravljeni pomagati s svojim znanjem in informacijami. Situacija v državi in proračunu je poleg ostalih sprememb ( demografskih, …) zahtevna in zato potekajo pokojninska reforma, reforma zdravstva, reforma javnega šolstva,…ki nam zmanjšujejo obseg pravic. Tako bomo morali za dostojno preživetje in ohranitev standarda poskrbeti sami. Skrbi nas tudi, kaj če se nam zgodi kakšna težja nezgoda ( invalidnost) in ali če bi hudo zboleli ( težke bolezni so v porastu) , ko dlje časa ne bi mogli delati ali pa sploh ne več. In kako se bodo lahko šolali naši otroci, vnuki…

  • Naš cilj je ZAPOLNITEV POKOJNINSKE VRZELI.
  • Naš cilj je razbremenitev in dodatna finančna sredstva v primeru večjega izpada dohodka in dodatnih stroškov v primeru daljših odsotnosti z dela in izpada dohodka zaradi nezgod in težjih bolezni.
  • Naš cilj je poskrbeti za otroke.

Izpostavili smo varnost zavarovalnic, saj AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR regulira njihovo delovanje, zavarovalnice pa imajo še druge mehanizme za primerno kapitalsko ustreznost, ki je zakonsko predpisana. Za dodatno varnost je zavarovalnica AS tudi pozavarovana.

V podjetju FT IN PARTNERJI osebni svetovalci z licencami in izkušnjami pripravimo na podlagi vaših potreb in želja primerna zavarovanja in varčevanja. Smiselno je tudi pregledati obstoječa zavarovanja, da se ugotovi primernost višin zavarovalnih vsot in se obstoječa zavarovanja primerno nadgradi ali spremeni, če je to potrebno. Na tem področju je v zadnjem času precej sprememb in zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA, s katero sodelujemo, skrbi za sodobna zavarovanja skladno s trendi pri nas in v tujini.»

Za informacije s področja življenjskih zavarovanj in varčevanj sta vam na razpolago s sodelavcem, ki je bil tudi prisoten na dogodku in se lahko dogovorite za sestanek, tako za fizične osebe, kot tudi za podjetja – Miriam Jošt, [email protected] in Edvard Šušteršič, [email protected] .

Naš tretji govorec je bil David ZORMAN, upravitelj skladov s temo, kako ohraniti vitalnost svojih naložb? Borza, tečaji, delnice, naložbena politika, varčevalni načrt… Vse to so izrazi s katerimi se dnevno srečujemo v medijih in so redne teme marsikaterega pogovora za mizo v restavraciji ali lokalu. Pa res vemo kaj točno pomenijo in kakšna logika, pa tudi priložnosti za plemenitenje našega premoženja nam omogočajo? Za zmanjševanje naložbenega tveganja je pomembna razpršenost naložb. Vlaganje v sklade je ena od priporočenih naložbenih možnosti.

Skladi predstavljajo kombinacijo varčevanja in naložbe v vrednostne papirje, ki v Sloveniji, še bolj pa v tujini, postaja vse bolj razširjena oblika uresničevanja varčevalnih ciljev. Investiranje v sklade je lažje in ugodnejše, kot če bi vlagatelj sam investiral v posamezne vrednostne papirje na borzi. Namen sklada je vlagateljem omogočiti investiranje pod okriljem strokovne upraviteljske ekipe in z večjo razpršitvijo sredstev povečati varnost naložbe.

Naslednji govorec je bil izr. prof. dr. Jaka VADNJAL, ki je obdelal področje pr(E)daje družinske srebrnine. V Sloveniji je 80 % vseh podjetij družinskih, od tega vsaj 50.000 takih, ki se soočajo z najbolj kritično fazo preživetja: prehodom na naslednjo generacijo. Po izkušnjah iz tujine ta prehod preživi samo tretjina vseh podjetij. Poglavitni razlog je v slabem načrtovanju tega prenosa, ki velikokrat ne vključuje finančne potrebe ustanovitelja po odhodu iz podjetja.

Okrogla miza na temo: IDEJA, POGUM, ZNANJE – glavne lastnosti vsakega uspešnega podjetnika in njegove poslovne zgodbe.

Mag. Katja KRAŠKOVIC, direktorica uprave GEA College d.d. je vodila okroglo mizo katere rdeča nit so bile besede IDEJA, POGUM, ZNANJE, lastnosti vsakega uspešnega podjetnika oz. tistega, ki je podjeten in vseh gostov okrogle mize. Gostje so spregovorili o svoji poslovni ideji, s kakšno mero poguma so se je lotili in koliko znanja je v njej.

Mag. Kraškovičeva je dejala, da je po slovarju slovenskega knjižnega jezika PODJETEN tisti, kdor se pri svojem delu uspešno loteva več nalog. Različni viri pravijo, da je podjeten tisti človek, ki sprejema tveganja, išče priložnosti, raziskuje, ki je drzen, samozavesten, iznajdljiv, delaven, komunikativen, odločen, vztrajen itd. Podjetnost je po njenem mnenju temelj osebnega in poslovnega uspeha. Biti podjeten pa ne pomeni nujno, da odpreš svoje podjetje, vendar pomeni način razmišljanja in način vsakodnevnega delovanja, ki ga lahko posameznik implementira tudi, če nastopa kot zaposleni.

Gostili smo 4 goste, ki so zelo različni in vsak posebej samosvoj, zanimiv, imajo pa nekaj skupnega – in sicer, da so podjetni (imajo ideje, pogum in znanje), nekateri pa tudi podjetniki v čistem pomenu besede.

Mag. Ingrid Kuk, lastnica in direktorica Skupine Partnerji – je ena izmed vodilnih strokovnjakinj na področju trženja, svojo poklicno kariero v finančnem sektorju je začela leta 1996 v bančništvu in jo nadaljevala v zavarovalnicah Skupine KD Group. Leta 2009 je prevzela mesto članice uprave življenjske zavarovalnice KD Življenje in se v letu 2012 odločila za samostojno poslovno pot, z lastništvom Skupine PARTNERJI. Svoje bogato znanje in izkušnje trženja in zavarovalništva vsa ta leta deli s študenti in ostalimi slušatelji različnih predavanj in konferenc po Sloveniji in v tujini.

Mag. Jerneja Kamnikar, direktorica in ustanoviteljica Vivo Catering je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za turistične študije na Univerzi na Primorskem. Zelo kmalu – leta 1993 je ustanovila podjetje Vivo. S pogostitvami in banketi se je srečevala vso mladost, saj je bila njena mama ravnateljica srednje šole in sta se skupaj večkrat udeležili različnih dogodkov in sprejemov v tujini. K ideji za ustanovitev podjetja je pripomoglo tudi poletno delo na ljubljanskem gradu kjer je sodelovala pri organizaciji in pogostitvi porok. Vodi eno izmed vodilnih catering podjetij v Sloveniji. Med številnimi projekti podjetja izstopajo pogostitve za kraljeve družine (Nizozemske, Danske, Velike Britanije) in predstavitve slovenske kulinarike na mednarodnih kongresih. Od leta 1999 je vodila dva mandata Food and Beverage sekcije pri turistično gostinski zbornici Slovenije. V vseh letih aktivno oblikuje smernice pri razvoju kongresnega turizma in sodeluje pri oblikovanju standardov na tem področju, poleg tega pa kot predavateljica svoje bogato znanje o gostinstvu in turizmu že vrsto let prenaša tudi dalje.

Matija Šenk, član uprave AS je univerzitetni diplomirani inženir matematike, pooblaščeni aktuar z več kot 17-letno zavarovalniško kariero in bogatimi izkušnjami na vodstvenih mestih. Začel kot prof. matematike na Šubičevi gimnaziji, nadaljeval v zavarovalnici Generali, ki se je v tem času postavljala v Sloveniji (green field). V letu 2002 se je pridružil skupini KD. Matija Šenk je v družbah Skupine KD Group zasedal več vodstvenih položajev, od člana in predsednika uprave Slovenice, do člana uprave Adriatica Slovenice, dolgoletnega predsednika uprave KD Življenja in izvršnega direktorja KD Group. Trenutno je član uprave zavarovalnice AS-a, izvršni direktor KD, predsednik NS Gea in član NS KD skladi. Je član številnih zavarovalniških združenj in zvez, hkrati pa tudi avtor in soavtor knjig ter člankov o zavarovalništvu. Je aktiven tudi mednarodno, in sicer v vodstvu EAA – evropske aktuarske akademije(European Actuarial Academy), ki je center znanja za aktuarje in zavarovalničarje, in reden gost CRO (Cheaf Risk Oficer Assemley-a) – za enkrat edini iz Slovenije že nekaj let.

Dr. Jaka Vadnjal je dekan Gea-college Fakultete za podjetništvo in strokovnjak za družinsko podjetništvo. Diplomiral na Strojni fakulteti l. 1989, magistriral (1996) in doktoriral (2005) na Ekonomksi fakulteti. Svojo kariero je začel v SCT, nato pa nadaljeval kot direktor in soustanovitelj družinskega podjetja, 5 let namestnik direktorja Japti (sedanji SPirit), kmalu je ugotovil, da so predavanja tisto kar ga veseli (od 1994 predaval), tako da se je leta 2006 zaposlil na Fakulteti Gea college, in leta 2012 postal dekan na najbolj podjetni fakulteti.

Govorci so govorili predvsem o tem, kako so prišli do same ideje, kako in kdaj so zaznali srečo/ugodnost, ki jim je prišla na pot, prepoznali sebe v njej in vse to izkoristili sebi v prid. S svojim znanjem so vse skupaj še nadgradili in spremenili v zgodbo o uspehu. Seveda nobena zgodba ni od včeraj, ampak je potrebno zanjo veliko garanja, odpovedovanja in znati se spopasti tudi s kakšnimi manj prijetnimi zadevami, ki se pojavljajo na poti.

Dr. Vadnjal je dejal, da kolikor znaš, toliko veljaš in da če tistega, kar znaš, ne znaš prodati, potem nisi uspešen. Včasih je tudi prednost, če kaj ne znaš, saj je znanje lahko tudi ovira, ker menda, če bi vedeli v kaj se podajajo, GEA Collega danes ne bi bilo, se hudomušno nasmeji.

Ga. Kamnikar je povedala, da njihovo delo ni gledanje čez mejo, ampak se učijo tu in zdaj – vsak dan prinese nekaj novega, novo izkušnjo, novo znanje. Ne da uvažajo, svoje znanje izvažajo. Mnogi se zgledujejo po njih. Ustanovili so center inovativnih rešitev – D125 (Dunajska 125 – bivši Merkur), kjer ustvarjajo z novimi in novimi idejami, pogumom in inovativnostjo.

g- Šenk je rekel, da znanje prednjači in je dobra podlaga za ideje in pogum. Povedal je tudi, kako mu njegov hobi – igranje bridga – velikokrat pomaga pri reševanju problemov, razmišljanju, kreativnosti in logiki.

Ga. Kuk je dejala, da nenehno razmišlja o novih projektih, širitvi in viziji firme. Če bi samo enkrat pomislila, zdaj je dovolj, bi bil to prvi korak h stagnaciji. Podjetništvo je poklic, podjetnost pa način življenja.

Po uspešni in poučni okrogli mizi, smo pokramljali še v preddverju predavalnice in se lotevali bodočih poslov….

📸 Foto utrinki

Povzela: Silvia Lippai