031 335 220 [email protected]

»Veliko podjetij se sooča z izzivom, da ne najde primernega kadra za zaposlitev. Na žalost je vse manj ljudi, ki še znajo delati z rokami. Pomanjkanje kadra je resen problem, s katerim se sooča vse več podjetij tudi pri nas,« je svoje izkušnje v uvodnem nagovoru ob našem obisku Občine Postojna delil Igor Marentič, župan Občine Postojna. Izpostavil je, kako se podjetja kljub tem izzivom znajdejo, kje in kako jim občina lahko pomaga. Prav Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, ki ga imajo v Postojni šele drugo leto, pa je že toliko naredil, je eden izmed njih.

Namen inkubatorja je na širšem območju spodbuditi nastajanje in rast novih podjetij. Podjetnikom je inkubator v pomoč pri razvoju poslovnih modelov, iskanju novih poslovnih priložnosti in finančnih virov.

»S tem bo podjetništvo dobilo v regiji večji pomen, ustanovilo se bo nova podjetja, z njimi pa bo zagotovljenih več delovnih mest,« je o Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva, ki je nastal na pobudo Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, poudarila vodja inkubatorja dr. Jana Nadoh Bergoč. Orisala je še ostale aktivnosti inkubatorja, od izobraževanj, delavnic in podpore podjetnikom. V zadnjih dveh, treh letih, odkar so prišli v ta prostor, se je v skupnost inkubatorja vključilo približno 54 podjetnikov iz celotnega širšega območja, ki so zelo aktivni, saj se tedensko oglašajo in razvijajo svoje poslovne ideje.

 

Ogledale smo si tudi nove prostore, ki jih urejajo in so po besedah sogovornice tudi že v 70 % oddani. »Zanimanja za to med mladimi podjetniki je res veliko, saj imajo tu možnost razviti idejo, preveriti, kako bo delovala na trgu in uspeti, hkrati pa sodelovati tudi v naraščajoči skupnosti mladih podjetij, ki se združujejo v okviru inkubatorja.«

 

 

Primer dobre prakse je predstavil tudi direktor podjetja UNIKA TTI Simon Premrl, ki je v Sloveniji poznan po eni najbolj prepoznavnih blagovnih znamk za igrače v Evropi UNICATOY. Izpostavil je, kako so se med korono znašli, delali in zaposlovali. »Leta 2021 smo imeli rekordno leto, ker smo se znali prilagoditi in delati. K uspehu pa je pripomogla tudi pripadnost  zaposlenih in naš spoštljiv odnos do njih. Imeli smo srečo, ki pa je posledica dela,« je še izpostavil. Sicer pa zaposleni delajo le 7,5 ur, kmalu pa bodo prešli na 7-urni delavnik.

Občina Postojna je zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske. Pokriva 269 kvadratnih kilometrov veliko območje z več kot 16.000 prebivalci. Župan Igor Marentič si s svojo ekipo prizadeva, da bi Postojna postala turistično, kulturno, športno, izobraževalno in podjetniško regijsko središče.

V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva je povezanih šest občin, in sicer Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Loška dolina in Bloke. Namen inkubatorja je na širšem območju spodbuditi nastajanje in rast novih podjetij. Podjetnikom je inkubator v pomoč pri razvoju poslovnih modelov, iskanju novih poslovnih priložnosti in finančnih virov. Središče inkubatorja je v Postojni.

📸 Foto utrinki Majda Resman in Nataša Čampelj

Zapisala: mag. Andreja Jernejčič