031 335 220 [email protected]

Odločitev na Rudniku – vzeti s seboj dežnik ali sončna očala je postala kar huda dilema. Na koncu smo se optimistično odločile za sončna očala. Dežja, ki so ga napovedovali, ni bilo, sonca niso napovedali, a je bilo sončno; torej, treba se je prilagajati. In smo se.

Žal se sonce v tem času prehitro skrije, tako da smo Vrbsko jezero videle le na kratko, vendar smo imele odlično vodičko, ga. Marino Einspieler Siegert, direktorico SGZ iz Celovca, ki nam je na poti do jezera povedala o bistvenih značilnostih objektov-ustanov, mimo katerih smo se vozile.

Uradni del srečanja je potekal na Zvezi Bank v Celovcu. Namesto odsotnega g. Wakouniga, predsednika SGZ, nas je pozdravila ga. Marina Einspieler Siegert, direktorica SGZ in predala besedo g. Feliksu Wieserju, ki je predstavil Zvezo bank Celovec.

G. Feliks Wieser, predsednik upravnega odbora Zveze Bank, je orisal zgodovino Zveze Bank in Posojilnic in povedal, da je slovensko zadružništvo na Koroškem (zadružno-denarni sektor) del razburljivega 20. stoletja. Po ustanovitvi slovenskih hranilnic in posojilnic konec 19. stoletja (kar so imele vse skupno ob ustanovitvi, je bil namen samopomoči slovenskega prebivalstva) in so nastajale po vseh mogočih krajih, so zadružniki kar dvakrat morali obnoviti svoje finančne institucije – po plebiscitu 1920 in po drugi svetovni vojni 1945, da so te postale to, kar so danes. Tesna in trajna povezanost s prostorom in ljudmi ter skrb za gospodarski, kulturni in narodnostni razvoj so razlogi, da ljudje zaupajo njihovim ustanovam. Pred njimi so novi časi in z njimi prihajajo novi izzivi, vendar vrednote, kot so solidarnost, subsidiarnost in medsebojno zaupanje ostajajo temelj njihovega skupnega delovanja. So del velike Raiffeisnove skupnosti in želijo tudi v bodoče s poštenim sodelovanjem, medsebojnim spoštovanjem in samostojnim delovanjem sooblikovati to združenje. Ta cilj zasledujejo dosledno v interesu njihovih članov , strank in širše skupnosti. S ponosom v srcu govori o uspešnem delu Posojilnice Šentjakob in Posojilnice Zila in upa, da bodo nadaljevali pot in vizijo njihovih ustanoviteljev – pionirjev zadružnega in bančnega delovanja.

Naša članica in direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, ga. Sonja Novak Lukanovič predstavila inštitut in njegovo delovanje. Povedala je, da Inštitut sodeluje pri organizaciji okrogle mize, ker so raziskovalci v okviru svojega raziskovanja ugotovili, da zlasti slovenski poslovneži zelo malo poznajo zamejsko gospodarstvo in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo Slovenci v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Prav zato je bila že leta 2011 prvič organizirana okrogla miza v Ljubljani, lansko leto na Opčinah in letos v Celovcu.

Ob tem je poudarila pomen Inštituta za narodnostna vprašanja, ki je eden najstarejših inštitutov na svetu (ustanovljen leta 1925), ki se ukvarja z raziskovanjem slovenskih manjšin, z raziskovanjem etničnosti v Sloveniji in v svetu. Povedala je tudi o dobrih rezultatih delovanja inštituta in s čim vse se inštitut ukvarja.

Predsednica Društva poslovnih žensk Slovenije – FAM, ga. Andreja Ilgo je predstavila gostiteljem in gostom delovanje društva z željo, da se bo poslovno sodelovanje med nami povečalo v obojestransko korist, kar je tudi namen današnjega srečanja.

Mag. Marina Einspieler Siegert, direktorica Slovenske gospodarske zveze – SGZ je predstavila delovanje zveze in povedala, da je bila SGZ ustanovljena leta 1988 kot nadstrankarska gospodarska organizacija slovenske narodne skupnosti na Koroškem in neprofitno društvo z upravnim in nadzornim odborom ter strokovnim svetom. Osnovni namen ob ustanovitvi je bil pospeševanje manjšinskega gospodarstva, krepitev gospodarstva na dvojezičnem ozemlju, danes pa je osnovni namen krepitev čezmejnih gospodarskih dejavnosti med Avstrijo in Slovenijo v regiji Alpe-Jadran, ter biti povezovalni člen.

SGZ ima 300 članov podjetnikov iz Avstrije, Slovenije, Italije in Zahodnega Balkana. Tesno sodeluje z gospodarskimi ter vladnimi in nevladnimi organizacijami v Avstriji, Sloveniji in Južni Tirolski.

Partnerji v zamejstvu so: SDGZ Trst, Eu korak Rijeka, Slovensko-hrvaški poslovni klub Zagreb, Razvojna agencija Slovenska krajina Monošter. Leta 2012 so podpisali sporazum o sodelovanju s Savinjsko šaleško gospodarsko zbornico ter GZS Območno zbornico Posavje-Krško, leta 2013 z OOZ Radovljica in Primorsko GZ. Tesno je sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami (Dvojezična trgovska akademija v Celovcu, Višja šola za gospodarske poklice Šentjakob, Slovenska gimnazija, Univerza Alpe Adria Universität Celovec, Fakulteta za management in pravo MLC, Ljubljana).

SGZ delujejo na treh stebrih in sicer:

  • Krepitev manjšinskega gospodarstva in podpora članom – funkcija zbornice
  • Razvijanje in izvajanje čezmejnih evropskih projektov – funkcija razvojne agencije
  • Krepitev čezmejnega gospodarskega sodelovanja z Republiko Slovenijo in prostorom Alpe-Jadran – Slovensko-avstrijski poslovni klub
    In pa SGZ mladina

Ga. Einspieler Siegert je tudi predstavila dva primera dobre prakse in sicer:

Irena Novinšek, rojena Velenjčanka, se od mladih nog navdušuje za modo. Leta 1992 je ustanovilia v Sloveniji svoje podjetje »In Design«, kjer je šivala in kreirala oblačila za vse priložnosti. Leta 2011 je tvegala korak v Avstrijo in v Celovcu ustanovila podjetje »Mode i«. S svojimi modnimi kreacijami po zmerni ceni je hitro zaslovela in je danes med uspešnimi v svoji stroki. V svojem ateljeju pa daje prostor tudi promociji obrtnikom iz Slovenije, ki jo navdušijo s svojimi kreacijami v usnju in krznu, ponuja pa tudi visoko kakovostne zadrge in nogavice.

Irena Novinšek je primer, kako je mogoče doseči in uresničiti sanje. Dobila je vso pomoč in organizirano mentorstvo tukajšnje skupnosti in v zelo kratkem času uspela.

Drugi primer dobre prakse je Olga Voglauer, kmetica s Kumrove kmetije.

Kumrova kmetija se je osredotočila na prodajo svežega bio-mleka direktno s kmetije. Od leta 2011 naprej dostavljajo mleko in skuto do hišnih vrat strank. Obdelujejo 18 hektarjev travnikov in doma vzrejajo 15 krav. Posebnost Kumrove kmetije je, da krmijo krave samo s senom in svežo travo, po potrebi tudi z žitom. Tako zagotavljajo najbolj naravi primeren način prehrane goveda. Otrokom do 14. leta ponujajo »učni biotop kmetija«, kjer na zelo igriv način spoznavajo življenje na kemtiji pri Kumru. Olga je diplomirana živilska tehnologinja, kar ji omogoča še boljše delovanje kmetije in se udejstvuje v različnih društvih, sekcijah ter prenaša svoje znanje tudi na druge.

Predstavili so se še drugi poslovneži/podjetniki s Koroške in vam jih v nadaljevanju predstavljamo:

UDELEŽENCI SLOVENSKE GOSPODARSKE ZVEZE V CELOVCU:

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu / Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten (SGZ), predsednik Benjamin Wakounig, direktorica Marina Einspieler-Siegert, www.sgz.at, [email protected]

SGZ je gospodarska organizacija na koroških Slovencev, ustanovljena 1988 v Celovcu. Člani prihajajo pretežno iz Avstrije in Slovenije, od s.p do mednarodnih koncernov. SGZ je pomemben povezovalni člen med podjetji v Sloveniji in v Avstriji in nudi kot slovenski poslovni klub (SPK) podporo slovenskim podjetjem pri vstopu na avstrijski trg. Razen tega razvija in izvaja čezmejne projekte, s ciljem krepitve gospodarstva v obmejnem pasu Slovenije in Avstrije.

Zveza Bank Celovec, Paulitschgasse 5-7, 9020 Celovec/Klagenfurt, www.zvezabank.at, [email protected], predsednik Feliks Wieser, direktorja Rudolf Urban in Jakob Blaschitz

Strešna organizacija slovenskih kreditnih in blagovnih zadrug na dvojezičnem območju avstrijske Koroške. Je univerzalna, regionalna banka za zasebne in poslovne stranke in združuje sedem Posojilnic Bank z 12 poslovalnicami na dvojezičnem področju avstrijske Koorške s skupaj okrog 12.000 člani. Zveza Bank ima podružnico v Ljubljani.

Višja šola za gospodarske poklice Šentpeter/HLW für wirtschaftliche Berufe St. Peter, ravnatelj Stefan Schellander, www.hlw-stpeter.at, [email protected]

Privatna višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru nudi dijakom po končanem osmem razredu osnovnega šolanja sodobno dvojezično izobrazbo v slovenščini in nemščini in jih pripravlja na uspešno poklicno in zasebno življenje na območju Alpe-Jadrana. Osrednji učni cilji so solidna dvojezična usposobljenost za vodilne poklice v gospodarstvu, upravi, turizmu in gostinstvu. Nadaljlnji težišči sta prehranoslovje in informacijska tehnologija. Angleščina in italijanščina se poučujeta kot obvezna tuja jezika, hrvaščina, ruščina in latinščina pa kot prosti predmeti. Dijakinje in dijaki se pripravljajo za odgovorno in celovito ravnanje v naši družbi, pridobijo si teoretično in praktično znanje, ki ga lahko že dokažejo v času trimesečno obvezne praksi v gostinstvu oz. gospodarstvu ter v šolski učni firmi.

Zvezna dvojezična trgovska akademija v Celovcu / Zweisprachige BHAK Klagenfurt, ravnatelj Johann Pogelschek, www.hak.tak.at, [email protected]

je petletna ekonomska šola s slovenskim in nemškim učnim jezikom za dijake po končanem osmem razredu osnovnega šolanja. Šolanje ponuja splošno jezikovno (angleščina in italijanščina, fakultativno hrvaščina in ruščine) in ekonomsko izobraževanje, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Od tretjega letnika naprej je možnost izbire med dvema strokovnima usmeritvama (Informacijski menedžment in informacijska tehnologija ali Športni in kulturni menedžment). Pouk v obnovljenih in novo koncipiranih prostorih poteka tudi po principu kooperativnega odprtega učenja (»cool«) in predvideva 300 urno obvezno strokovno prakso v gospodarstvu. Izobrazba se konča z zrelostnim izpitom.

Odvetniška pisarna Grilc-Vouk-Škof, Celovec/Klagenfurt, International Slavia Law Group E.W.I.V., Ljubljana-Zagreb-Beograd-Graz, www.grilc.at, [email protected], odvetnica Marija Škof

Marija Škof je odvetnica in partnerica v odvetniški družbi Grilc-Vouk-Škof. Težišče njenega dela je gospodarsko pravo v Sloveniji in Avstriji. Njena delovna področja zajemajo od ustanovitve podjetja in korporacijskega prava, pridobitve dovoljenj, napotive delavcev, začasnega opravljanja storitev, delovnega prava, civilnega prava do prevzema podjetij.

Je redna predavateljica na neštetih seminarjih na temo Poslovanje v Avstriji, predava pa tudi na Univerzi v Avstriji. V prostem času pa je najraje v gorah.

Arhidea Innenarchitektur, Veronika Grilc-Rutar, arhitekta in oblikovalka,

[email protected] , www.grilc-rutar.at

Veronika Grilc Rutar je samostojna notranja oblikovalka prostorov ter arhitekture. Oblikuje opremo ter ponuja pomoč pri izbiri materialov pri nakupu ter na željo prevzame tudi nadzor na gradbiščih. Ustvarja individualne življenske prostore, tako za pisarne, ordinacije, šole, kot tudi za privatne domove. Obnavlja stare hiše, individualno preureja tlorise novih gradb po potrebi kupcev. Optimira pa tudi osvetljavo ter barvne koncepte.

Hotel Alte Post-Stara Pošta, Pepca in Ludwig Druml, Bistrica na Zilji /Feistritz an der Gail,

[email protected] , www.altepost.biz

Hotel, ki ga vodi Pepca Druml, je staro, z arhitektonskim čutom in toplino obnovljeno poslopje, ki služi za seminarje, konference, kulturne prireditve. Družinsko vodeni hotel nudi odlične možnosti za oddih posameznikov (savna, solarij, masaže itd.), ima s svojo posteljno kapaciteto tudi možnost prenočiti skupine, ki grejo na kulturna in športna potovanja po Koroškem. Hotel je izvrstno izhodišče za izlete po Ziljski dolini, ki jih Pepca Druml po želji sestavlja in podkrepi s kulturno-zgodovinskim ozadjem Ziljske doline. Kuhinja nudi alpsko-jadranske specialitete.

Ludwig Druml, Pepcin mož, je odvetnik v Beljaku/Villach, [email protected], in se ukvarja z mednarodnimi gospodarskimi posli, reševanjem odškodninskih zahtevkov iz prometnih oz. športnih nesreč, posluje v nemščini, slovenščini, italijanščini, hrvaščini in tudi angleščini.

Sonja Hribar-Marko, Physiotherapie Eberndorf/Fizioterapija Dobrla Vas,

www.physiohribar.at, [email protected]

Fizoterapevtka Sonja Hribar-Marko nudi naslednje storitve: klasična fizioterapija (manualna terapija, zdravstvena gimnastika, rehabilitacija, masaža, limfna drenaža), magnetno polje, scenar-terapija, zdravstveno svetovanje, kinesiološki mišični test, na željo strank pride tudi na dom.

ilab crossmedia, Celovec/Klagenfurt, Hanzi in Franz Tomažič, www.ilab.at, [email protected]

Večkrat nagrajena agencija ilab crossmedia bratov Hanzija in Franza Tomažiča nudi celostni komunikacijski servis vse na enem mestu. Nudijo po meri narejene komunikacijske produkte s tehnično jasnim in v prihodnost usmerjenim temeljem ter z uporabnikom prijaznim dizajnom. Storitve zajemajo komunikacijske koncepte, grafiko, tisk, celostne grafične podobe, spletne rešitve

Mode i, Celovec/Klagenfurt, Irena Novinšek, www.mode-i.eu, [email protected]

Irena Novinšek, rojena Velenjčanka, se od mladih nog navdušuje za modo. Leta 1992 je ustanovilia v Sloveniji svoje podjetje »In Design«, kjer je šivala in kreirala oblačila za vse priložnosti. Leta 2011 je tvegala korak v Avstrijo in v Celovcu ustanovila podjetje »Mode i«. S svojimi modnimi kreacijami po zmerni ceni je hitro zaslovela in je danes med uspešnimi v svoji stroki. V svojem ateljeju pa daje prostor tudi promociji obrtnikom iz Slovenije, ki jo navdušijo s svojimi kreacijami v usnju in krznu, ponuja pa tudi visoko kakovostne zadrge in nogavice

KASMA Audio Video Service GmbH, Celovec/Klagenfurt,

www.audio-video-kasma.at, [email protected]

Marina in Andi Kregar, lastnika podjetja Audio Video Service, sta slovenska državljana. Andi Kregar je po desetletnih izkušnjah samostojnosti v Sloveniji prestavil jedro svojega podjetja v Avstrijo, kjer uspešno posluje že od leta 1991. To je družinsko podjetje, ki nudi širok spekter uslug na področju elektronike. Nudi popolen paket storitev v zabavni elektroniki in medmrežno povezavo prostorov. Poleg prodaje v podjetju namenijo veliko pozornosti servisnim storitvam, ki se poleg drugih nanašajo na imena kot so: Bank & Olufsen, Loewe, Soni, Panasonic.

Sonja Kert Wakounig, Prevodi, Škocjan ob Klopinjskem jezeru/St. Kanzian am Klopeinersee,

[email protected]

Sonja Kert Wakounig je prevajalka nemškega, slovenskega, angleškega, bosanskega, hrvaškega ter srbskega jezika. Njena prevajalska težišča so strokovna besedila iz gospodarstva in prava, bančništva, strojegradnje, industrijske tehnike, uprave, navodila za uporabo, EU projekti, poslovna korespondenca, listine, pogodbe, spričevala, znanstvena in splošna besedila, reklamna besedila, spletne strani ipd. Poleg tega pa nudi tudi lektoriranje znanstvenih del, npr. diplomskih nalog, disertacij, strokovnih člankov (nemško, slovensko).

Kumrova kmetija, Bilčovs/Ludmannsdorf, Olga Voglauer, bio-kmetica,

www.kumr.at, [email protected]

Kumrova kmetija se je osredotočila na prodajo svežega bio-mleka direktno skmetije. Od leta 2011 naprej dostavljajo mleko in skuto do hišnih vrat strank. Obdelujejo 18 hektarjev travnikov in doma vzrejajo 15 krav. Posebnost Kumrove kmetije je, da krmijo krave samo s senom in svežo travo, po potrebi tudi z žitom. Tako zagotavljajo najbolj naravi primeren način prehrane goveda. Otrokom do 14. leta ponujajo »učni biotop kmetija«, kjer na zelo igriv način spoznavajo življenje na kemtiji pri Kumru.

Triona – jezikovna šola za tuje jezike, Celovec/Klagenfurt, direktorica Nevenka Kamenik,

www.triona.at, [email protected]

Jezikovna šola za tuje jezike in slovenščino je mlado inovativno podjetje, ki v Ljubljani uspešno deluje že skoraj 5 let, zato se ideja o širitvi na avstrijski trg ni zdela nemogoča. Ideja o tem se je porodila direktorici Nevenki Kamenik, ki je bila dovolj pogumna in vztrajna, da je idejo tudi realizirala. Čeprav ji avstrijsko okolje ni tuje, saj je v Celovcu obiskovala Dvojezično trgovsko akademijo, pravi ga. Kamenik, da je kljub temu bilo potrebno temeljito premisliti in pretehtati vse prednosti in pomanjkljivosti.

Ekonomistka Jana Režonja je odgovorna oseba za poslovanje v pisarni v Celovcu. Jovana Minič je študentka na Ekonomski fakulteti, smer IBM. V podjetju Triona skrbi za strateški marketing.

Po »poslovnem delu« smo ob odlično pripravljenih koroških dobrotah izmenjavale poslovne izkušnje in se dogovarjale za nadaljnje sodelovanje.

Ob tem bi se rade še enkrat zahvalile Zvezi Bank in Slovenski gospodarski zvezi za odlično organizacijo in vedenje, da se z medsebojno pomočjo in dobro voljo da toliko doseči.

📸 Foto utrinki Marije Trenz

Povzela: Silvia Lippai