031 335 220 [email protected]

Dne 10. maja 2010 je imelo Društvo poslovnih žensk FAM svoje mesečno srečanje in izredno skupščino, ki je potekala pod pokroviteljstvom župana mesta Ljubljane, g. Zorana Jankovića. Z njim je v prvem delu našega srečanjanadvse prijetni razgovor o tem, kaj vse je in kaj še bo postorjeno v naši lepi prestolnici, vodila naša članica, odvetnica Carmen Dobnik.

V drugem delu je skupščino odprla sklicateljica ga. Alenka Podbevšek, predlagala delovno predsedstvo skupščine, ki so ga članice soglasno s sklepom št. 1 potrdile in predala besedo imenovanemu tročlanskemu predsedstvu skupščine v sestavi :

 • Eva Košuljandič, predsednica,
 • Andreja Ilgo, članica in
 • Ljuba Zupančič Čokert, članica.

Ga. Eva Košuljandič se je zahvalila za zaupanje in v nadaljevanju so bili sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP št. 2:

Potrdi se predlagani dnevni red skupščine, kot sledi.

 • Poročilo o delovanju društva za leto 2009
 • Finančno poročilo o poslovanju društva FAM v letu 2009
 • Spremembe in sprejem Pravil društva FAM in Poslovnika društva FAM
 • Odstop predsednice društva in imenovanje nove predsednice ter imenovanje novih organov društva FAM za obdobje 2010 – 2012
 • Program dela za leto 2010 in finančni plan

SKLEP št. 3:

Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2009, ki ga je pripravila ga. Silvia Lippai. Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani društva FAM.

SKLEP št. 4

Potrdi se finančno poročilo društva FAM za leto 2009.

SKLEP ŠT. 5

Skupščina društva potrjuje spremembe Pravil društva, ki so bila posredovana vsem članicam. Prav tako skupščina društva potrjuje spremembe Poslovnika za delo organov društva. Programski svet se zavezuje, da v roku meseca – dveh pripravi vse potrebne podakte in odločbe, ki se nanašajo na sprejeta Pravila.

SKLEP ŠT. 6:

Skupščina društva sprejema odstopno izjavo dosedanje predsednice ga. Cvetane Rijavec in jo z dnem 16. 03. 2010 razrešuje funkcije predsednice društva FAM, kot tudi predsedovanju programskega sveta društva FAM.

SKLEP ŠT. 7:

Za novo predsednico društva FAM se za obdobje 2010 do 2012 izvoli mag. Arijano Lipovec.

SKLEP ŠT. 8:

Potrdijo se organi društva v spodnji sestavi za obdobje 2010 – 2012.

PS ima 9 članic:

Po Pravilih društva je predsednica društva tudi predsednica programskega sveta.

 • Predsednica:mag. Arijana Lipovec. LAB 3, Lj
 • Podpredsednica:Andreja Ilgo PCON Lj
 • Članica: Barbara Gorše, SiMobil, Lj
 • Članica:Petra Mlakar, preds. Dav. Del. RS, Lj
 • Članica:dr. Sonja Novak Lukanovič, Filozofska Fakulteta Lj
 • Članica:Nina Tomažin, Propiar, Lj
 • Članica:Tatjana Kolenc, Raifeisen banka MB, PE Lj
 • Članica:Tanja Tuma, Založba Tuma Lj
 • Članica:Alenka Zavolovšek, Itelligence Lj

Nadzorni odbor: NO ima 3 članice.

 • Alenka Podbevšek, Tušmobil, Lj, predsednica
 • Darinka Preston, Totra Plastika Lj, članica
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvet. pisarna Senica, Lj, članica

Častno razsodišče: ČR ima 3 članice.

 • Predovnik Tatjana, Avtobusna postaja Ljubljana, predsednica
 • Eva Košuljandič, Hotel Slon Lj, članica
 • Bernarda Lasan, TSE Lj, članica

SKLEP št. 9:

Potrdi se okvirni predlog programa dela društva za leto 2010 in na tej podlagi pripravljen finančni plan za leto 2010, ki ga je predstavila novoizvoljena predsednica društva, mag. Arijana Lipovec.

📸 Foto utrinki D. Omahen