031 335 220 [email protected]

Postani članica

Vse članice sestavljajo najvišji organ – skupščino članic, ki izvoli predsednico in podpredsednico in imenuje zastopnico društva. Društvo ima tudi 9-članski programski svet, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Deluje po pravilih društva, poslovniku in kodeksu društva. Trenutno šteje približno100 rednih  ter 6 častnih članic.

Članarina v društvu znaša za posamezno članico 350 eur letno. Članarina vključuje:

  • organizacijo mesečnih poslovnih srečanj društva in izobraževanj članic
  • stroške poslovanja in delovanja društva in
  • stroške zastopnice društva.

 

Cilj društva je, da mesto ženske kot uspešne žene na kateremkoli področju poudarimo z vseh možnih aspektov. Pri tem se opiramo tako na znanstvenoraziskovalne inštitucije kot v strukture, ki odločajo v organih oblasti. Tako skušamo tudi na ta način aktivno vplivati na vse dejavnike, ki določajo položaj ženske v naši družbi – predvsem položaj poslovne ženske. Opozarjamo na ovire, ki se dejansko postavljajo na poti vsaki ženski, ki ima željo doseči status uspešne poslovne ženske.

 

V povezovanju je moč!

 

 

Pristopni vprašalnik

Izpolnjen vprašalnik pošljete po e-pošti na [email protected] oz. na naslov društva: Društvo poslovnih žensk FAM, Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana.

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljete po e-pošti na [email protected] oz. na naslov društva: Društvo poslovnih žensk FAM, Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana.

Pristopna izjava