031 335 220 [email protected]

Sklepi društva

Zbrani so sklepi, ki so bili sprejeti na skupščini Društva poslovnih žensk FAM. Članice pozivamo k doslednem upoštevanju.

1. SKLEP

Tekst iz poslovnika:
Društvo je uvedlo tudi petkove novičke, v katerih članice lahko predstavijo svoje novosti – izdelke, usluge, … . Petkove novičke morajo biti kratke – to je kratka predstavitev in potem povezava na link, kjer je obširnejša obrazložitev oz. slike. Priponke k tekstu so izključene. S tem bomo omogočili čim več predstavitvenih novičk v tem dnevu tedna. Vsaka članica lahko objavlja svoje novosti približno šest krat letno, zato je potrebno dobro premisliti, kaj bo v teh novicah. Omejitev smo morali sprejeti iz vzroka, da se preveč ne obremenjuje članic in da bo kvaliteta novic prava.

SKLEP SKUPŠČINE
Vse petkove novičke morajo biti v dveh – treh stavkih in potem povezava na link, kjer so podrobnosti s slikami in dodatnimi pojasnili – ne kot priponka in ne kot plakatno obvestilo! Vsaka članica ima letno možnost objaviti približno 6 novičk.

Vse tako pripravljene novičke je potrebno poslati do vsakega četrtka zvečer (do 18. ure), da se oblikujejo enotne petkove novičke na enem mailu! Vse naknadno prispele, bomo objavili – prestavili na naslednji teden, zato pošiljajte novičke pravočasno.

2. SKLEP

Članica, ki se prijavi na srečanje društva in le-tega iz raznih razlogov pravočasno – 48 ur pred začetkom srečanja ne odjavi, prispeva 20 € v dobrodelni sklad društva. V primeru skupinskega prevoza mora članica poleg tega plačati še stroške prevoza oz. poravnati druge stroške, ki nastanejo pri organizaciji srečanja. Zbrani denar gre izključno v dobrodelne namene – za rakom obolelim otrokom.

3. SKLEP

Če članica do konca junija meseca tekočega leta ne poravna vsaj polovico članarine za tekoče leto, se ne more več udeleževati srečanj. Celoletno članarino je potrebno plačati najkasneje do meseca oktobra tekočega leta. Članica, ki nima poravnane članarine iz prejšnjega stavka, tudi ne more oglaševati v petkovih novičkah ali kako drugače, dokler ne poravna finančnih obveznosti do društva.

4. SKLEP

Članica, ki ne želi biti več članica, mora to javiti zastopnici društva v pisni obliki pred pričetkom novega leta oz. pred pričetkom drugega polletja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali, ker so računi že izstavljeni.

5. SKLEP

Vse članice morajo svoje ponudbe/reklamna obvestila pošiljati preko zastopnice društva (ne same).

6. SKLEP

Uvedene so Sredine predstavitve, v katerih se predstavljajo članice in njihove firme. Za te predstavitve velja enako kot za petkove novičke, to je, da naj bo kratka predstavitev s sliko članice in potem povezava na link, kjer bo podrobnejša predstavitev izdelkov oz. uslug, ki jih firma nudi. Tovrstne predstavitve morajo članice poslati do vsakega torka v tednu do 18. ure.

7. SKLEP

Opozori se članice društva, da se pri medsebojnem poslovanju opirajo na kodeks društva in med seboj poslujejo po moralnih načelih. Članica društva namreč ni dolžna drugi članici brezplačno nuditi svoje usluge samo zato, ker sta obe članici istega društva. Poslovno sodelovanje mora biti korektno, tako kot velja za ves poslovni svet. O nespoštovanju tega sklepa bo odločalo častno razsodišče društva.

Stran je trenutno v prenovi.