031 335 220 [email protected]

G. Filip in ga. Zdenka Remškar (naša članica) sta bila gostitelja današnjega srečanja. G. Remškar je povedal, da je firma Smart Com prva uvedla celovito ponudbo telekomunikacijskih sistemov v slovensko okolje. Rasli so v številu projektov in zaposlenih. Danes je Smart Com najpomembnejši izvajalec kompleksnih projektov na področju telekomunikacij v Sloveniji. Naročnikom ponujajo celovite rešitve in z njimi, skozi življenjski krog sistemov, neprestano vzpostavljajo partnerski odnos. Njihovi telekomunikacijski sistemi za naročnike pomenijo konkurenčno prednost ne glede na gospodarsko panogo, iz katere prihajajo. Prilagodljivost zahtevam naročnikov, skrb za dolgoročno sodelovanje, kakovost opreme in storitev ter celovitost ponudbe so elementi, ki jih njihovi naročniki in partnerji spoštujejo in cenijo.

Izobraževalni center Smart Com je novost na slovenskem trgu izobraževanj za informacijsko komunikacijske tehnologije – obvladujejo najnovejše tehnologije, narekujejo smernice na trgu ter dodajajo vrednost vašemu znanju.

Izobraževalni center Smart Com je novost na slovenskem trgu izobraževanj za informacijsko komunikacijske tehnologije – obvladujejo najnovejše tehnologije, narekujejo smernice na trgu ter dodajajo vrednost vašemu znanju.

Ga. Barbara S. Podlesnik nam je predstavila Smart Inkubator , ki je zasebni podjetniški inkubator. Inkubiranim podjetjem nudi infrastrukturo, strokovno podporo s strani vrhunskih strokovnjakov, semenski in razvojni kapital ter mrežo povezav. Trenutno so v inkubatorju 4 podjetja. Gre za mlada inovativna in visokotehnološka podjetja, predvsem iz dejavnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ta podjetja skupaj zaposlujejo že več kot 30 strokovnjakov.

Tema okrogle mize je bila: »Slovenija na pragu evra in novih davčnih sprememb« , katere gosta sta bila mag. Mitja Gaspari, guverner Banke Slovenija in ga. Tatjana Horvat, podpredsednica Združenja finančnikov Slovenije, vodila pa jo je predsednica društva FAM, ga. Aleša Kandus.

G. Gaspari je govoril o pogledu na zdajšnje stanje in na vlogo Banke Slovenije po 1.1. 2007 ter morebitnih pasteh po uvedbi EUR, o vodenju monetarne in denarne politike v RS po prevzemu EUR ter o aktualnem finančnem stanju v državi in pogledu na bližajočo se davčno reformo.

G. Gaspari je tudi odgovarjal na vprašanja članic, kako bo nova davčna reforma vplivala na tuja vlaganja pri nas, kakšna so pričakovanja glede gibanja obrestnih mer po zadnjem dvigu s strani ECB v mesecu decembru 2006, o razbremenitvi podjetij, o politiki obrestnih mer v Sloveniji delujočih bank, glede na to, da so bile te že sedaj popolnoma primerljive z obrestnimi merami v državah EU, v veliko primerih že celo nižje…

Ga. Tatjana Horvat je govorila o preračunu EUR v SIT za DDV namene v letu 2006 – pravila preračuna na pogodbah in menicah, kdaj na dokumentih osnovni kapital spremeniti v EUR, o bilancah in letnih poročilih, obračunu plač, domačem in čezmejnem prometu, negotovinskih plačilih – elektronskih plačilih, davku od dohodkov pravnih oseb, dohodninah ob uvedbi EUR…

Ker je čas božičnih praznikov, je Lek Kozmetika podarila udeležencem okrogle mize, gostiteljema in predavateljici darila iz svoje bogate kolekcije.

Po uradnem delu smo se kot vedno posvetile »poslovnemu klepetu« ob odlični hrani iz Vivo Cateringa in vinih po izboru g. Remškarja, ki je (mimogrede prišepneno) tudi sam pripravil nek skrivnostni napitek za dobro popotnico v leto 2007.