031 335 220 [email protected]

Po napovedih vremenoslovcev naj bi bil skoraj sodni snežni dan, vendar v Grosupljem ni bilo kaj dosti sledu o sneženju. Tudi drugje po Sloveniji ni bilo kakih posebnosti. Smo pač sredi zime. Udeležba je bila zato kar precej okrnjena, kar pa nam ni vzelo dobre volje.

Firmo Kogast je že ob sprejemu na kratko predstavila prokuristka firme in naša članica Katarina Avšič ter članice povabila k ugodnejšemu nakupu profesionalne posode, ki smo ga seveda izkoristile. Naj pripomnim, da imamo v Kogastu vse leto 15 % popust pri nakupih.

Uradno predstavitev firme je podal njen direktor, Marko Vovk, ki je povedal:

»Kogast Grosuplje d.d. (ali dolgi naziv: Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje), je vodilni proizvajalec gostinske opreme v Sloveniji. Podjetje deluje že od leta 1960. V več kot 50 letih delovanja smo si z blagovno znamko Kogast, ter s kakovostjo in širino ponudbe ustvarili velik ugled na trgu. Skupina Kogast pokriva vse storitve, ki so povezane s proizvodnjo gostinske opreme – od načrtovanja kuhinjske tehnologije do opremljanja kuhinj po načelu »ključ v roke«. Smo pravi naslov za vse, ki se ukvarjajo z gostinstvom oziroma velikimi kuhinjami in se vedno trudimo, da pri razvoju naših proizvodov upoštevamo posebne zahteve končnih uporabnikov naših proizvodov.

Profesionalna gostinska oprema se načrtuje in izdeluje predvsem za objekte, ki so namenjeni pripravi in distribuciji hrane za večje število uporabnikov. Sem sodijo obrati prehrane v vojašnicah, bolnišnicah, vrtcih, šolah, restavracijah, picerijah, domovih za ostarele, študentskih in dijaških domovih, planinskih domovih, planinskih kočah, v kmečkih turizmih, gostilnah, obratih prehrane v podjetjih, hotelih, motelih, restavracijah, gostilnah, cateringih, slaščičarnah, mesnicah in podobno.

V zadnjih letih razvoja profesionalne gostinske opreme določajo smernice doseganja večje higiene, sledenja dogodkom v predelavi hrane (HACCP), varčevanja z energijo, uporabe ekološko neoporečnih materialov in ekološke predelave kuhinjskih odpadkov.

Energetska učinkovitost je vedno pomembnejša tudi v profesionalnih kuhinjah.

Vidnejši napredek razvoja profesionalne gostinske opreme je opažen tudi pri konstrukciji in izvedbi opreme na način, ki lajša njeno čiščenje oziroma preprečuje njeno kontaminacijo. Tudi HACCP ima svoj prispevek k napredku in lajšanju dela v kuhinji. Tako lahko v kuhinji s pomočjo računalnika nadziramo temperature hladilnikov, ki so lahko precej dislocirani.

Danes je energetska učinkovitost kuhinj zelo pomembna in še vedno pridobiva veljavo. K temu so nas proizvajalce profesionalne gostinske opreme med drugim spodbudili različni A-testi in predpisi, po katerih mora biti načrtovana in izdelana profesionalna gostinska oprema.

Poleg novih, energetsko varčnejših aparatov je k nižanju stroškov za porabljeno energijo pripomogel tudi nov način projektiranja profesionalnih kuhinj.

V podjetju se trudimo, da pri razvoju naših proizvodov upoštevamo posebne zahteve končnih uporabnikov naših proizvodov, saj nam zadovoljstvo uporabnikov naše opreme daje nov elan in potrditev da delamo dobro in da sledimo našim smernicam, ki težijo k dolgoročnosti in kvaliteti blagovne znamke Kogast.«

Ogledale smo si tudi kratki predstavitveni film , v katerem je »glavna igralka« prav naša in njihova Katarina Avšič.

Teme dneva je predstavila dr. Lucija Mulej Mlakar in sicer: Timsko delo – plemenitenje individualnosti, Umetnost vplivanja in preprečevanja in Management notranje kakovosti (kadri, procesi, ..)

Doc. dr. Lucija Mulej Mlakar s svojimi izkušnjami in modrostjo navdihuje skupine po Sloveniji ter svetu.
Njena sposobnost vživetja v osebnost in zlasti manke osebnih profilov omogoča razvoj in napredek tako v skupinah kot pri posameznikih.

Že sedmo leto deluje in predava kot profesorica (docentka) in sodeluje s slovenskimi univerzami in mednarodnimi inštituti. Močne povezave neguje z EC University Perth. Uveljavila se je kot vodja skupin v mnogih neformalnih organizacijah, med drugim je bila vodilna v Gibanju za pravičnost in razvoj, kjer je ob dr. Janezu Drnovšku in Marku Pogačniku delovala kot generalna sekretarska . V HUMANI je predavala o potencialni moči posameznikov z duševnimi motnjami. Njen cilj je prenova psihiatrije in definicije bolezenskih stanj, kar vnaša v svoje programe izobraževanja in usposabljanja (programi skupinskega in individualnega treninga ) ter opisala v znanstvenih in poljudnih člankih.

Njeno temeljno vodilo je sistematično vplivanje na zavedno in podzavestno, ter uvajanje različnih prijemov, ki v vsakem primeru nudijo številne rezultate na poti k odpiranju kreativnih potencialov posameznikov in skupin.

Kot svetovalka podjetjem in posameznikom je objavila ducat strokovnih člankov, kot znanstvenica in predavateljica pa preko 15 znanstvenih člankov. Napisala je 5 monografij.

Timsko delo-plemenitenje individualnosti

Tema timskega dela je bila obravnavana z vidika razumevanja celote in posameznika v njej. Delati timsko je zahtevno, ker je potrebno usklajevati medsebojna nasprotja med ljudmi, med vrednotami, pričakovanji in hrepenenji. Ključnega pomena je, da v timu neprestano usklajujemo razumevanje skupne vizije, ki nas pripelje do cilja.

Umetnost vplivanja in prepričevanja

Je veščina tistih, ki vedo, kako sporočila »brati med vrsticami«. Tu ne gre zgolj za besedna sporočila, pač pa za tisto, kar povemo z lastno energijo in načinom, kako kaj povemo. Pomembno pri prepričevanju je avtentičnost, torej, da verjamemo sebi. Kadar ideja še ni razvita v celoti, in v le-to dvomimo, lahko prepričamo zaradi lastne osebnosti – torej, ko ljudje uvidjo, da smo ljudje vrednot. Prepričevanje bi opredelili kot razsežnost razumevanja in neprestanega oblikovanja pravih stališč, ki so sposobna prezrcaliti kompleksno sliko sveta, v katerem sobivamo.

Management (notranje) kakovosti

Od ISO standardov 9000 smo prešli v razumevanje managementa kakovosti z vidika avtorefleksije in povezovanja več tipov inteligenc. Da bi resnično delali dobro in ustvarjali uspešna okolja, je nujno spoznati pomen inteligenc, na primer čustvene, ki nam pomaga začutiti situacije in jih z lastnimi čustvi obarvati ali osvežiti; če prepoznamo socialno inteligenco kot sposobnost sodelovanja z ljudmi tudi tedaj, ko se interesi križajo, postajamo močnejši in plemenitejši. Ko razumemo pomen duhovne inteligence, dojamemo, da je kakovost vrlina vseh nas, in več kot je dobrega, je to dobro boljše za vse nas ter za vsakega posebej.

Predstavil se je tudi kuharski zvezdnik Uroš Štefelin in nam razkril nekaj modrosti o kuharskih veščinah in na kakšen način v Hotelu Triglav, kjer je zaposlen, privabljajo goste.

Po vseh pripravljenih dobrotah, nekatere so bile skuhane na licu mesta ob uporabi Kogastovih profesionalnih posod in njihove opreme ter ob odličnih vinih VALTER SIRK iz Dobrove v Goriških Brdih, smo klepetale še pozno v večer…

Pripravila: Silvia Lippai