031 335 220 [email protected]

V veliko veselje nam je bilo, da smo se članice FAM v tako velikem številu udeležile dobrodelnega koncerta Pustimo jim sanje, ki je potekal v ponedeljek, 19. aprila 2010, ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na koncertu so nastopili poleg Jana Plestenjaka s Simfoniki tudi Alenka Godec, Neisha, Sabina Cvilak in Perpetum Jazzile.

Dobrodelni koncert je potekal pod pokroviteljstvom Ustanove Pustimo jim sanje – Fundacije predsednika RS, Danila Türka.

»Kdor je enkrat pomagal otroku v stiski, je storil, kar je dolžan. Kdor je pomagal večkrat, je storil nekaj za človeštvo,« je bila vodilna misel predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, pobudnika in ustanovitelja fundacije. Namen fundacije je spodbujanje aktivnosti za preprečevanje in tudi odpravljanje posledic vsakršnega nasilja in zlorabe otrok. Fundacija temelji na načelih prostovoljstva vseh članov, verodostojnosti in popolne preglednosti nad zbranimi ter uporabljenimi sredstvi, skrbnem ravnanju in popolni usmerjenosti sredstev v namene poslanstva fundacije.

Sodelovanju v fundaciji in njenemu namenu so se kot ustanovitelji pridružili številni predstavniki slovenskega družbenega prostora. Podporo fundaciji pa so izrazili tudi njeni ambasadorji, med drugimi naša Urška Alič Flajnik, Viktor Grošelj, dr. Barbara Jaki, Petra Majdič, Borut Miklavčič, Marko Naberšnik, doc. dr. Zoran Pavlovič, prof. dr. Stane Pejovnik in Vojka Ravbar.

Fundacija bo sredstva pridobivala na različne načine, med drugim tudi na vsakoletnem dobrodelnem koncertu, s pridobivanjem donatorjev in pokroviteljev, iz naslova 0,5 odstotka dohodnine, ki jo lahko po svoji izbiri namenjajo davkoplačevalci, s pomočjo dobrodelnih avkcij, z organizacijo športnih dogodkov in podobno.

V letu 2010 bodo sredstva, ki so jih pridobili na podlagi zgoraj navedenih aktivnosti, namenili za delovanje dveh novih kriznih centrov za otroke in mladostnike v Kopru in Novi Gorici. S tem bodo pomagali pri pereči problematiki, saj v Sloveniji deluje zgolj osem kriznih centrov, kar pa je žal premalo za potrebe varstva in zaščite otrok, ki so žrtve nasilja.

Del sredstev pa bodo namenili tudi otroškim žrtvam vojne v Gazi. Dvajsetim otrokom bodo omogočili kompleksno rehabilitacijo v Soči, Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije. Z rehabilitacijo bodo otroke usposobili za boljše gibanje ter jim omogočili, da bodo lažje poskrbeli zase in čim prej zaživeli normalno življenje.

Lahko da se bo tudi Društvo poslovnih žensk – FAM pridružilo tej fundaciji kot sopokrovitelj, če se boste seveda ve članice, tako odločile.

📸 Foto utrinki