Galerija

Srečanje društva FAM V Kraški zadružni banki na Opčinah – 6. 9. 2012

Vreme ponovno kot bi si ga samo želele. Miramar se je kopal v soncu in z zavistjo smo gledale kopalce, ki so uživali v ne preveč hudi pripeki na  tržaški obali. Naš »vodič« Borut s Slovenskega deželnega gospodarskega  združenja  nam je povedal veliko o zgodovini Trsta in ogledale smo si najimpresivnejše  in najpomembnejše zgradbe v Trstu.

Po ogledu gradu Miramar, se je naše Društvo poslovnih žensk Slovenije FAM srečalo s skupino slovenskih podjetij iz Italije v ZKB na Opčinah. Gostitelja srečanja sta bila Slovensko deželno gospodarsko združenje in Zadružna kraška banka. Program je predvideval predstavitev zamejskega gospodarstva slovenskim podjetnicam oz. kako konkretno pospešiti gospodarsko sodelovanje med zamejskimi podjetniki v Italiji in matično Slovenijo.

Predstavitev sta z gosti vodila direktor SDGZ  g. Andrej Šik in dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja RS.

Na okrogli mizi so se predstavila naslednja podjetja:

Agencija posluje že 50 let, z licencama posrednika in organizatorja potovanj. Ima 11 zaposlenih, dobro posluje s Slovenijo, organizira potovanja in sprejema rezervacije za ves turistični svet. Ga. Divna pozdravlja to srečanje in je izrazila željo, da bi za ta naš dogodek  izvedelo čim več ljudi, saj je želja zamejcev sodelovati z matično deželo, velika.

  • EUROSERVIS SRL–DOO Trst – Podjetje za evroprojektiranje. Tel. +39 040762712, info@euroservis.eu, www.euroservis.eu. Predsednik dr. Erik ŠVAB, predstavila ga je Kristina Valenčič.

Od 2004 se ukvarja s svetovanjem, načrtovanjem in izvajanjem evropskih projektov, nudi druge storitve kot prevajanje in tolmačenje, internacionalizacija podjetij in svetovanje na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

17 let strokovnih izkušenj pri trženju, trženjskih strategijah in izvoznem svetovanju. Podjetje pomaga izvozno usmerjenim podjetjem pri prodoru na tuje trge in iskanju partnerjev. Podjetje Fimago ima veliko izkušenj in dobre poslovne odnose s tujimi podjetji, institucijami in združenji. Za slovenska podjetja je razvilo poseben svetovalni produkt za prodor na italijansko tržišče.

MIPOT SPA Krmin – Cormons - Gorica.Tel. 0481630200, mipot@mipot.com, www.mipot.com. Iz matične družbe oz. Skupine KB1909 bo prisotna članica uprave KB1909 ter pooblaščena upraviteljica podjetja Mipot S.p.A. – Luciana Tomsič.

Skupino KB1909 predstavlja industrijsko podjetje MIPOT, ki deluje na področju visokotehnološke elektronike in zaposluje približno 80 uslužbencev.

  • LIAISON SRL Zgonik (TS) – Predstavništvo, agencija, distribucija – tel. +39 0402158058, info@liaison.it, www.liaison.it. Lastnica: Nadja RUPEL – tajnica sekcije za mednarodno trgovino in storitve SDGZ

Kopalniška oprema, barve, laki, kiti za lesno industrijo in tudi obrtništvo; gradbeništvo za industrijo, avtoličarstvo, navtika, zaščita proti ognju. Na trgih vse nekdanje Jugoslavije.

  • PAROVEL GROUP SRL-DOO – Obrtna cona Dolina (TS) – Uvoz, izvoz, distribucija – tel. +39 040227050, info@parovel.com, www.parovel.com. Solastnica družinske grupacije: Elena PAROVEL

Proizvodnja vina in ekstra deviškega oljčcnega olja, uvoz in distribucija Laškega piva.

Odvetniška pisarna specializirana za mednarodno poslovanje v Italiji, državah bivše Jugoslavije, Poljski, Češki.

  • SERVIS DOO-SRL Trst – Storitveno podjetje za računovodski servis – tel. +39 04067248, info@servis.it, www.servis.it. Predsednik: inž. Marko STAVAR; predstavil g. Andrej ŠIK.

S sedežem v Trstu in podružnicami v Furlaniji Julijski Krajini - Obrtna cona Dolina (TS), Obrtna cona Zgonik (TS), Čedad (UD) in s podjetjem v Sloveniji SERVIS KOPER na sedežu OOZ Koper, ponuja storitve na 360° za podjetja in svobodne poklice v vsem obmejnem pasu. Slovenskim podjetjem nudi pomoč in svetovanje pri poslovanju in ustanavljanju podjetij v Italiji. Ima 40 zaposlenih, med temi tudi več strokovnih sodelavcev. INFO: Slovensko deželno gospodarsko združenje,  ul. Cicerone 8, 34133 Trst, tel. +39 04067248, info@sdgz.it, www.sdgz.it.

  • ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA Opčine – Trst – tel. +39 04021491, info@bcccarso.it, www.zkb.it. Predsednik: Sergio STANCICH, predstavil direktor g. Alessandro PODOBNIK

Izraz slovenske manjšine v Italiji, sodobna Banka z več kot stoletno tradicijo, ki ponuja celovito paleto produktov in storitev, zaradi česar je tudi idealen poslovni partner za poslovanje s tujino. Že samo ime nakazuje njeno identiteto: gre za banko, katere glavni namen je kreditiranje in podpiranje realnega gospodarstva preko zadružništva, tj. vrste podjetništva, za katero so značilne prizadevnost, medsebojna povezanost, vključitev v omrežne sisteme. Zadružništvo, vzajemnost in lokalizem so vrednote, na katerih sloni podjetniška formula Zadružne kraške banke. Čeprav so njeno izhodišče Opčine na Tržaškem, gleda na Primorsko kot na celoto, iz česar sledi, da posluje s celotnim teritorijem in ne samo z italijansko stranjo. Zato podpira gospodarske in kulturne projekte na obeh straneh meje.

•       SLOMEDIA Trst – Slovensko - italijanski spletni portal – tel. +39 0403476031, info@slomedia.it, www.slomedia.it. Lastnik: Darko Bradassi

Informativni portal za Slovenijo in regijo Furlanijo Julijsko krajino, v slovenščini in italijanščini, kjer je možno sporočati in oglaševati.

•       COGECO SPA Trst – Uvoz, distribucija surove kave. Tel. +39 040363434, cogeco@cogecogroup.it, www.cogeco.it. Predstavnica: Ivana JOVOVIĆ.

Skupina COGECO GROUP zaobjema sledeče dejavnosti: Qubik kava, uvoz in distribucija surove kave, pražarna Vidiz & Kessler srl, Cogeco Coffee Machines spa - proizvodnja kavnih aparatov, profesionalnih in vending, Emilpack Srl - packaging kavnih blazinic in kapsul. Vsa skupina ima okrog 120 – 130 zaposlenih.

•       GRAFICA GORIZIANA SAS Gorica – Tiskarna. Tel. +39 048122116, info@graficagoriziana.com. Solastnik Edi PELICON.

Tiskarna, ki deluje v popolnoma dvojezičnem okolju in nudi svoje visoko kakovostne storitve v Italiji, Sloveniji in drugih državah bivše Jugoslavije. Zraven obmejnega prehoda Vrtojba.

•       DOT COM Trst – Podjetje za informatiko – tel. +39 0409828090, info@dotcom.ts.it, www.dotcom.ts.it. Solastnik: Uroš Grilanc – Član predsedstva SDGZ.

Podjetje za informatiko, ki deluje v severni Italiji, Sloveniji, Nemčiji, Norveški, Španiji, rešitve v sklopu dokumentnih sistemov in svetovanje na BPM področju.

•       NLB – DD PODRUŽNICA TRST – Opčine – Trst - tel. +39 0406728711, info@nlb.it, www.nlb.it. Predstavnik: šef oddelka za razvoj Štefan Semen.

•       ROLICH SRL Nabrežina - Trst – Trgovina in montaža. – tel. +39 040201343, info@rolich.it, www.rolich.it. Predstavnica družinskega podjetja Sonja Skabar.

Keramika, kopalniška oprema, leseni podi, peči

Pozdravila nas je tudi ga. Majda Canziani, ki bi naj prisostvovala že našemu srečanju v decembru lani v Kristalni palači ljubljanskega BTC-ja.

Po uradnem delu srečanja, smo uživali v kulinaričnih dobrotah OKUSI KRASA 2012 s skupino ponudnikov:

Qubik Kava – VIDIZ & KESSLER Zgonik, Kraški prigrizek: gostilne GUŠTIN Zgonik, KRIŽMAN Repentabor, SARDOČ Devin Nabrežina, VETO Opčline, Pršut - CONAD Opčine, Sladica in domači kruh: pekarna ČOK Opčine, Z odličnimi vini nas je postregel Primož ŠTOKA iz Krajine vasi na Krasu (SLO)

Še nekaj o dogodku OKUSI KRASA:

Od  20.oktobra do 11.novembra 2012 se bodo zvrstili 11. Okusi Krasa - Sapori del Carso, pri katerih sodeluje lepa skupina gostiln, pekarn in trgovin jestvin, ki ponujajo kulinarične dobrote in proizvode s Krasa.

Pobudniki so operaterji Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ), ki s pomočjo javnih pokroviteljev (Trgovinska zbornica in Pokrajina Trst, Dežela Furlanija Julijska krajina) so v zadnjem desetletju uveljaviti svoj poseben prostor v okviru deželne enogastronomske ponudbe. V tej tipično mejni kuhinji se oplajajo in soočajo krajevna, srednjeevropska, furlanska, slovenska in briška kulinarična tradicija.

Z že ustaljenim sodelovanjem konzorcijev krajevnih poizvajalcev bo tudi letos na voljo bogat izbor vin, sirov, medu, oljčnega olja in drugih pristnih sadov kraške zemlje, na gostinski mizi in še posebej v “kotičku tipičnih proizvodov” pri vseh ponudnikih Okusov Krasa.

Letošnji skupni imenovalec in Krožnik Okusi Krasa 2012 so jedi in specialitete z domačimi “živalmi iz borjača” kot kokoš, piščanec, raca, zajec itd. Pekarne bodo pripravile sladiice in domač kruh. V trgovinah, barih in vinotekah (in tudi v gostilnah in pekarnah) bodo v prodaji proizvodi in posebne “enogastronomske konfekcije” s sodelovanjem proizvajalcev.

Koledar Okusov Krasa 2012:

20. oktobra – 11. novembra predstavlja višek prireditve, ko bodo  vse gostilne ponudile svoje kraške jedilnike in se bo v vseh obratih prodajalo krajvne proizvode; v nekaterih gostilnah in drugih lokacijah bodo na vrsti razstave, umetniški dogodki in kulinarični večeri

Do konca leta in vse do pomladi 2013: jedilniki Okusov Krasa s predhodno rezervacijo, promocija kulinarike in prodaja proizvodov pri sodelujočih ponudnikih, enogastronomska srečanja za gurmane, družine, starejše itd.

Jedilniki, recepti, gostilne, pekarne in trgovine, proizvajalci, vsi dogodki in druge ponudbe Okusov Krasa 2012 (npr., ekskurzije, umetnostna obrt) bodo objavljeni na spletni strani www.triesteturismo.net. Zgibanke z vsemi informacijami pa se bodo delile od Barkovljanke v turističnih uradih, obmejnih TIC-ih v Sloveniji, pri vseh soudeleženih ponudnikih in pri SDGZ v Trstu, ul. Cicerone 8, tel. 0406724824, email info@sdgz.it.

Torej članice, vljudno vabljene, da se udeležite teh dogodkov.

FOTOGALERIJA -  Kraška zadružna banka na Opčinah - foto: Marija Trenz

FOTOGALERIJA -  Kraška zadružna banka na Opčinah - foto: Doroteja Omahen 

Pripravila Silvia Lippai