Montinjan piknik

    • Montinjan piknik
    • Datum: 22. junija 2019
      • 22.6. – Slovenska zamejska Italija, Slovenska Istra in velepiknik v Montinjanu, kjer se predstavljajo vse članice s tega območja (sobota – zaradi obširnega programa in da se bomo lahko maksimalno sprostile )
Prijava na dogodek