IZREDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA FAM

Dne 10. maja 2010 je imelo Društvo poslovnih žensk FAM svoje mesečno srečanje in izredno skupščino, ki je potekala pod pokroviteljstvom župana mesta Ljubljane, g. Zorana Jankovića. Z njim je v prvem delu našega srečanjanadvse prijetni razgovor o tem, kaj vse je in kaj še bo postorjeno v naši lepi prestolnici, vodila naša članica, odvetnica Carmen Dobnik.

V drugem delu je skupščino odprla sklicateljica ga. Alenka Podbevšek, predlagala delovno predsedstvo skupščine, ki so ga članice soglasno s sklepom št. 1 potrdile in predala besedo imenovanemu tročlanskemu predsedstvu skupščine v sestavi :

 • Eva Košuljandič, predsednica,
 • Andreja Ilgo, članica in
 • Ljuba Zupančič Čokert, članica.

Ga. Eva Košuljandič se je zahvalila za zaupanje in v nadaljevanju so bili sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP št. 2:

Potrdi se predlagani dnevni red skupščine, kot sledi.

 • Poročilo o delovanju društva za leto 2009
 • Finančno poročilo o poslovanju društva FAM v letu 2009
 • Spremembe in sprejem Pravil društva FAM in Poslovnika društva FAM
 • Odstop predsednice društva in imenovanje nove predsednice ter imenovanje novih organov društva FAM za obdobje 2010 – 2012
 • Program dela za leto 2010 in finančni plan

SKLEP št. 3:

Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2009, ki ga je pripravila ga. Silvia Lippai. Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani društva FAM.

SKLEP št. 4

Potrdi se finančno poročilo društva FAM za leto 2009.

SKLEP ŠT. 5

Skupščina društva potrjuje spremembe Pravil društva, ki so bila posredovana vsem članicam. Prav tako skupščina društva potrjuje spremembe Poslovnika za delo organov društva. Programski svet se zavezuje, da v roku meseca – dveh pripravi vse potrebne podakte in odločbe, ki se nanašajo na sprejeta Pravila.

SKLEP ŠT. 6:

Skupščina društva sprejema odstopno izjavo dosedanje predsednice ga. Cvetane Rijavec in jo z dnem 16. 03. 2010 razrešuje funkcije predsednice društva FAM, kot tudi predsedovanju programskega sveta društva FAM.

SKLEP ŠT. 7:

Za novo predsednico društva FAM se za obdobje 2010 do 2012 izvoli mag. Arijano Lipovec.

SKLEP ŠT. 8:

Potrdijo se organi društva v spodnji sestavi za obdobje 2010 – 2012.

PS ima 9 članic:

Po Pravilih društva je predsednica društva tudi predsednica programskega sveta.

 • Predsednica:mag. Arijana Lipovec. LAB 3, Lj
 • Podpredsednica:Andreja Ilgo PCON Lj
 • Članica: Barbara Gorše, SiMobil, Lj
 • Članica:Petra Mlakar, preds. Dav. Del. RS, Lj
 • Članica:dr. Sonja Novak Lukanovič, Filozofska Fakulteta Lj
 • Članica:Nina Tomažin, Propiar, Lj
 • Članica:Tatjana Kolenc, Raifeisen banka MB, PE Lj
 • Članica:Tanja Tuma, Založba Tuma Lj
 • Članica:Alenka Zavolovšek, Itelligence Lj

Nadzorni odbor: NO ima 3 članice.

 • Alenka Podbevšek, Tušmobil, Lj, predsednica
 • Darinka Preston, Totra Plastika Lj, članica
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvet. pisarna Senica, Lj, članica

Častno razsodišče: ČR ima 3 članice.

 • Predovnik Tatjana, Avtobusna postaja Ljubljana, predsednica
 • Eva Košuljandič, Hotel Slon Lj, članica
 • Bernarda Lasan, TSE Lj, članica

SKLEP št. 9:

Potrdi se okvirni predlog programa dela društva za leto 2010 in na tej podlagi pripravljen finančni plan za leto 2010, ki ga je predstavila novoizvoljena predsednica društva, mag. Arijana Lipovec.