031 335 220 [email protected]

Žužana Šeruga

vodja prodaje in marketinga
Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d.
dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
www.terme-dobrna.si
051 301 730
Stran je trenutno v prenovi.