051376059 [email protected]

Vodstvo društva

Društvo FAM vodi predsednica, ki ima mandat dve leti in je lahko ponovno izvoljena. Tekoče posle vodi vodja in zakonita zastopnica društva.

Andreja Ilgo

Andreja Ilgo

Predsednica društva

mag. Andreja Jernejčič

mag. Andreja Jernejčič

Podpredsednica društva

Nataša Čampelj

Nataša Čampelj

Zastopnica društva

Silvia Lippai

Silvia Lippai

Ustanoviteljica društva